Toronton siunaus

Toronton siunaus

             >Mielenkiintoista           www.hengellinenkotikirjasto.fi/112447171 

                      Koska minut valittiin Jyväskylän vapaaseurakunnan vanhemmiston jäseneksi joskus 1980-luvun lopulla ja jouduin 1990-luvun alussa eroamaan siitä, sekä koko seurakunnan toiminnasta, niin olen nyt myöhemmin halunnut selvittää, mistä tämä kaikki johtui. Olin jättänyt seurakunnan, koska mielestäni siellä opetettiin väärin. Jumala kuitenkin salli minun tulla uudelleen uskoon vastoin raamatun kohtaa (Hebr. 6:6),sillä Jumalalle on kaikki mahdollista (Matt. 19:26) Pelastuin siis ilman seurakuntaa ja ilman herätystä aivan niin kuin Paavali, kun hän sokeutui. Jostain syystä Jumala halusi minun pelastuvan. Sen jälkeen Hän johdatti minut tutkimaan asiaa internetin kautta.

              Meitä kristittyjä koetellaan, toisia enemmän ja toisia vähemmän. Minua vastustettiin koko kirkkokunnassa. Kun toin esille näkemykseni, niin  seurakuntien työntekijät olivat eri mieltä. Suomen Viikkolehdessäkin (Vapaakirkon äänenkannattaja) he yleisesti vastustivat minua ja mielipiteitäni. Tästä johtui, että vaimonikaan ei enää jaksanut, vaan häneltä jäi oikea usko. Minä jäin siis kotioloissakin yksin. Kyllä nuo vapaakirkon "muka kristityt" ovat paljosta vastuussa.

Saarnaaja kertoo tässäkin totuuden; "Köyhän viisautta halveksitaan, eikä hänen sanojansa kuulla."   Saarn.9:16    -  Ilmankos minusta tuntui koko ajan, että Vapaaseurakunta haluaa vain rikkaita jäseniä, eli ihmisen sielun pelastus ei olisikaan niin tärkeää.

                      Joskus 1990-luvulla Suomeenkin levisi uusi oppi, jota joidenkin tietojen mukaan oli opetettu maailmalla jo 1970-luvulla. Tuo oppi saapui Suomeen vapaaseurakunnan kautta. Muistan, kuinka ilmeisesti Joensuun vapaaseurakunnasta kävi vierailulla nuorehkoja miehiä, jotka toivat opetuksen Jyväskylään. Tämä uusi opetus sekoitti pahasti koko kristillistä kenttää ja opetus levisi moniin muihinkin seurakuntiin. Nuo seurakunnat olivat pääasiassa ns. vapaiden suuntien seurakuntia. Kuitenkin esim. aika yleisesti luovuttiin vanhoista ja hyvistä hengellisistä lauluista, niin että niitä kuulee vaikkapa radiosta entistä vähemmän. Tästä uudesta opista on kirjoitettu paljon esim. netissä, mutta minä olen yksi niistä, jotka ovat tuon opetuksen alkua joutuneet seuraamaan ja olen kuitenkin siitä selvinnyt, niin etten siis lähtenyt mukaan tuohon opetukseen, vaikka seurasinkin olisiko tämä kaikki Jumalasta. En olisi tietenkään halunnut jättää seurakuntaa ja samalla sen opetusta ennen kuin olin varma, ettei opetus voinut olla Jumalan tahto.  Nyt kuitenkin koen, että minun on tuotava esille jotain tästä asiasta.

                      Vaikka esim. useat vapaaseurakunnat ottivat tuon herätyksen vastaan nimensä mukaisesti siunauksena, niin se ei sitä siis kristityille ollut.  Jossain ”netissä” tästä herätyksestä käytetään nimitystä ”uusi viini herätys”, koska ne ihmiset, jotka suorastaan markkinoivat tuota ihmeellistä herätystä käyttivät sen esille tuomisessa raamatun paikkoja, jotka löytyvät mm. Matteuksen evankeliumin 9.stä luvusta, sekä myös Luukkaan evankeliumista sen 5.stä luvusta. Niissähän Jeesus sanoo, ettei uutta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, sillä muuten leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät.  Kuitenkin tämä oli suoranaista Jumalan Sanan väärinkäyttöä, sillä sanan kohta oli täysin erotettu sen alkuperäisestä merkityksestä. Silloin, kun liityin seurakuntaan ja sen vanhemmistoon, niin minä luotin seurakunnan paimeneen, enkä  voinut kuvitella mitä siitä seuraisi. Koska oletin, että seurakunnan pastori pitäisi kaiken raamatun mukaisesti hallinnassa, niin en tutkinutkaan opetusta Jumalan sanan perusteella. Vasta myöhemmin olen ymmärtänyt, että minullahan on henkien erottamisen armolahja.

http://www.kristitynfoorumi.fi/kundalini-varoitus.pdf      <- Liittyy toronton "siunaukseen"

 

 

                         Tähän väärään opetukseen kuului myös, että sitä ei saanut mitenkään arvostella. Ne jotka olivat ottaneet opin vastaan olivat opettajien mielestä siunattuja siten, että ihmiset parantuivat heidän käsiensä alla ja heillä oli myös valtuutus siirtää siunaus niille, jotka ottivat sen täysin avoimesti vastaan. Nämä ihmiset olivatkin opetuksen mukaan parempia uskovia.  Eräs jo vuosikymmeniä vapaakirkkoon kuulunut henkilö erehtyi kerran arvostelemaan sitä ja hänet erotettiinkin seurakunnasta. Valitettavasti minua ei kuitenkaan ole erotettu, vaikken välissä ollut edes uskossa ja nyt jälleen arvostelen tuota väärää opetusta.

                      Koska me juuri tällä hetkellä elämme todellakin lopun ajassa, niin sielunvihollinen yrittää erityisesti eksyttää juuri uskovia ja tuntuu siltä, että Jumalakin sallii meille nämä koettelemukset, että me uskovat entistä enemmän uskoisimme vain aitoon evankeliumin sanomaan ja siis alkuperäiseen Jumalan sanaan, emmekä yrittäisi sitä millään tavalla tulkita. Tässähän Jeesus tarkoitti uudella viinillä sitä vanhurskautta, jonka me saamme ikään kuin lahjaksi uudesti syntymän kautta.  Nuo ”suuret opettajat” opettivat, että meidän vanha hyvä uskomme Jeesuksen veren sovitustyöhön kaipaisi vielä jonkinlaista uudistamista. Kaikki mitä tapahtui on kuitenkin meille opetukseksi, että aina tarkistaisimme, mitä Jumalan sana asiasta sanoo.

                      En tällä kirjoituksella tietenkään halua tuomita niitä, jotka tuon ”uuden opin” toivat Suomeen. Tämähän on vain hyvä todistus siitä, ettei evankeliumia millään tavalla saa muuttaa. Sen sijaan raamattu on täynnä profeetallista sanaa, jonka joudummekin tulkitsemaan, jos vain Jumala sen meille avaa. Kaiken tämän johdosta meidän tulisi tuntea aito raamatun sana erittäin hyvin. Kun vapaaseurakunta ”markkinoi” tätä uutta oppia, niin olin silloin niin huolestunut, että lähetin jopa kirjeen kaikkien vapaaseurakuntien vanhemmistoille, mutta yhdessäkään niistä ei minua uskottu, enkä tiedä, että uskottaisiinko tänä päivänäkään.

                      Tuo ”taisteluni” seurakuntien opetusta vastaan oli niin kova, että aivan uuvuin siinä ja tietysti luisuin takaisin maailmaan, kun huomasin ettei mistään ollut apua.  Kun näin jälkeenpäin ajattelen sitä, niin huomaan kuitenkin, että Jumala salli sen, että Hänen hyvä tahtonsa voisi toteutua. Nyt, kun Jumala on kaikesta huolimatta minutkin jälleen uudistanut, niin saan tästä kaikesta todistaa muillekin ja voin sen tehdä entistä ”vahvemmin”, sillä tiedän, että olin kuitenkin oikealla puolella, vaikka eivät minua ihmiset uskoneetkaan. Vaikka usea muukin vapaan suunnan seurakunta meni mukaan tuohon opetukseen, niin onneksi kuitenkin suurin osa valtion kirkon yhteisöistä, esim. Lestadiolaiset ja herännäiset eivät tuohon opetukseen uskoneet.  ( Olen tämän tarkemmin tuonut esille osiossa "loppukirjoitus" )

                      Jumalahan itse pitää huolen sanastaan, eikä salli kenenkään ”väärentävän” sitä. Siis vain silloin, kun uskomme täysin Hänen sanaansa, niin Hän avaa meille sitä enemmänkin. Hyvänä esimerkkinä tästä haluan tuoda erään vapaaseurakunnan työntekijän käsityksen tempauksesta. (Kari Hämäläinen) Keskustellessani hänen kanssaan, hänellä oli vielä vanha uskomus ”tempausopista”. Tuossa opissahan uskotaan, että lopun aikana Jumala tulee tempaamaan uskovat ylös luokseen aivan arvaamattomasti, niin ettemme voi sitä millään tavalla ennakoida. Näinhän ennen uskottiin Suomessakin yleisesti. Näin uskotaan vielä Amerikassakin. Siellähän ei saa matkustajalentokoneen lentäjänä toimia yksin uskova lentäjä, vaan mukana täytyy aina olla myös uskomaton henkilö, joka pystyisi tuomaan lentokoneen alas, niin että kone ja sen matkustajat säästyisivät. Tuo vapaaseurakunnan työntekijä perustaa uskomuksensa siihen, mitä hänelle on koulussa opetettu. Minä itse taas perustan uskoni Jumalan sanaan, jota ei saa millään tavalla ihminen tulkita. On ikävää, ettei yksikään vapaaseurakunta uskonut minua, eikä varoituksiani. Tämähän osoittaa, että koko vapaakirkossa ei uskottaisi Jumalan sanaan.

                      Tästä kaikesta edellä kerrotusta on seurannut se, että kun ei enää uskota Jumalan sanaan, eikä sitä siis ymmärretäkään, niin on alettu perustamaan jopa ”profeetta kouluja” ja myös on alettu opettamaan ihmisiä tulemaan uskoon. Tästä on esimerkkinä vaikkapa alfa kurssit. Lisäksi uskovien tv-asema lähettää ohjelmia kaikenlaisista ”humpuukimaakareista”, joilla on olevinaan oikea oppi. Kuitenkin opin perusteet ovat samat, kuin ”Toronton siunauksella”. Niin kuin nyt se, että keskustellaan ja esitetään ohjelmia David Herzogista, joka pystyy kaatamaan ihmisiä kättä heilauttamalla. Kaikki tällainen on kuitenkin merkkinä lopun ajasta, joka meillä on jo käsillä. Siis missään tapauksessa meidän ei tule uskoa näiden ”väärien kristuksien” sanomaa. Meidän Herrammehan istuu tällä hetkellä Isän oikealla puolella ja on sieltä tulossa tuomitsemaan niin eläviä, kuin kuolleitakin. Silti, kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut Hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. 1.Kor.15:27-28

                      Varmaan nyt ajattelet, että mikähän voima sitten parantaakin ihmisiä näissä tilaisuuksissa, niin kuin nyt esim. on tapahtunut useassa vapaaseurakunnassa. Näihinkin käsityksiin olen tutustunut ”netin” kautta. Siellä arvellaan, että olisi kyse riivaajien voimasta. Olen nyt tutkinut Raamattua sen verran enemmän, että voin yhtyä tuohon käsitykseen. Mikäli avaa sydämensä omasta tahdostaan perkeleelle, niin silloin tuo sielun vihollinen ottaa ihmisen valtaansa, niin ettei ihminen enää pysty päättämään omista asioistaan. Esimerkiksi 1.Timoteuskirje opettaa niin.) "Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppia." (1.Tim.4:1)Jokin aika sitten käydessäni  vapaaseurakunnassa kiinnitin huomioni siihen, kuinka seurakunnan pastori edelleen rukoilee Pyhää Henkeä, samalla tavalla kuin raamattu kehottaa meitä rukoilemaan Taivaallista Isäämme. Tulee väkisinkin mieleen, että mikähän henki on tällöin kyseessä. Raamatun mukaanhan Pyhä Henki on Jumalan palvelija, jonka Jumala lähettää, kun sitä Häneltä pyydämme. Olenkin todella onnellinen, että aina ennen ”kokousta” rukoilin Taivaallista Isääni ja pyysin, että jos täällä on jotain, joka ei ole sinusta, niin älä anna sen tulla minuun.

Vaikka riivaajista puhuminen tuntuu nykyaikana oudolle, niin Raamatun mukaan juuri riivaajista on kysymys  Sen havaitsee siitä, että riivaajat "sitovat" valtaamansa ihmisen. Myös Raamatun mukaan juuri riivaajat tekevät ihmeitäkin, joita havaittiin toronton "siunauksen" yhteydessä. Esim. (Ilm.16:14). Onhan varmasti niin, että Jumala ei millään tavalla salli sanansa muuttamista, eikä edes sen väärin tulkitsemista. Siis toronton siunauksesta opettavat ovat saatanan vallassa. Ollessani vapaaseurakunnan vanhemmiston jäsenenä tilaisuudet yleensä aloitettiin nopeatempoisella ylistyslaululla. Lauluissa ei ollut oikein mitään sanomaa, vaan niissä toistettiin jotain yksinkertaista jaetta kovan, sekä rytmikkään säestyksen keralla. Tätä saattoi jatkua esim. 1 tunnin ajan ja sen tarkoituksena oli ilmeisesti, että kuulijat ja siihen osallistujat kokisivat musiikin aikaansaaman ”extaasin”. Sen jälkeen oli lyhyen puheen vuoro. Puheet olivat yleensä huulenheittoa ja vitsien kertomista. Missään tapauksessa ei julistettu varsinaista evankeliumia, niin kuin sitä tulisi julistaa. Olisi varmaankin ollut kauhistus, jos joku olisi erehtynyt puhumaan vaikkapa Jeesuksen veren armosta. Oli aivan kuin julistajat eivät olisi itse osanneet puhua, vaan kaikki oli suunniteltu etukäteen ja puhuttiin kalvojen avustuksella. Joskus puhujat, sekä osa kuulijoista saattoi joutua jonkinlaisen transsin valtaan. Silloin he saattoivat tehdä erilaisia pakkoliikkeitä, sekä päästellä eläimellisiä äänteitä. En kyllä mistään kohtaa raamatusta löydä kyseisen tapaista käyttäytymistä. Sen sijaan ilmestyskirjan opetuksen mukaisesti lopun aikana ihmiset jatkavat synnissä elämistä, eivätkä haluakaan tehdä parannusta.

                        Nyt minä ymmärrän myös sen, että sielumme vihollinen halusi tämän harhaopin leviävän mahdollisimman laajalle. Tämän vuoksi Jyväskylän vapaaseurakunnan opetus muuttui yht’äkkiä. Nyt oltiinkin valmiita hyväksymään jokaisen seurakunnan opetus. Siis hyväksyttiin nekin, joita ennen oltiin jotenkin vastustettu. Näinhän saatiin opetus leviämään mahdollisimman moneen seurakuntaan. Tämä harhauttikin monia. Myös minä ajattelin, että varmaankin seurakunta on paljon enemmän oikeassa, kuin minä itse. Hehän kuitenkin vielä tekivät evankeliumin työtä. Tämän vuoksi annoinkin periksi ja poistin internetistä laatimani kotisivut.  Tämä vaikuttaa huolestuttavalta. Sama periaatehan on myös antikristuksella -Siis kaikki tulee olemaan hyväksyttävää.

Tähän seurakunnan harhaoppiinhan kuuluu myös jatkuva herätyksen odotus. Jostain syystä tuota ihmeellistä herätystä ei kuitenkaan ole vielä saapunut. Tästä aiheesta mm. seurakunnan jäsen Pentti Nikkanen kirjoitti kirjan, jonka nimi oli ”Virvoituksesta herätykseen” Ehkäpä meidän täytyy vielä odottaa tuota herätystä, sillä saattaahan se olla tulossakin, vaikka raamattu ei kyllä kerro tuollaisesta mitään. Samalla tavallahan kävi Baalin profeetoille myös Karmel-vuorella. Elian piti pyytää Baalin profeettoja huutamaan kovempaa, sillä Elia oli sitä mieltä, että ehkäpä Baalin profeettojen jumala nukkuisi. Voihan olla, että vapaakirkossa ei ole rukoiltu tarpeeksi äänekkäästi, tai sitten rukous on peittynyt nauruherätyksen alle. Jotain kummallista tähän opetukseen kuitenkin liittyy. Olen tietoinen siitä, että moni vanhemmiston jäsen, joka on lähtenyt tähän mukaan on saanut kokea outoja asioita elämässään. On esim. tapahtunut outoja kuolemantapauksia, joihin liittyy mm. tehty itsemurha. On tapahtunut avioeroja ja vaikkapa homoutta, mikä ei ole tietenkään normaalia uskovien keskuudessa. On kyllä varma asia, että tuo maailman laajuinen herätys tulee, mutta se tulee toisille ihmisille vasta liian myöhään, sillä silloin usko on jo muuttunut kokemiseksi.

 

Mielestäni kaikki se mitä on tapahtunut näissä vapaiden suuntien seurakunnissa on merkkinä siitä, että elämme lopun ajassa. Kuitenkin olen siitä melkein varma, että kun Paavali haukkui Galatalaisia älyttömiksi, silloin kun he uskoivat ja varmaan opettivatkin väärin, niin he tekivät parannuksen. Silti nämä nykyiset väärän opin puolesta   puhujat eivät tee parannusta, niin minä ainakin uskon. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole arvostella yhtäkään seurakuntaa, sillä eihän se ole minun tehtävänikään. Toin vain esille sen mitä on tapahtunut ja kuinka tapahtuneet asiat olen kokenut. Kaikesta huolimatta on sielun vihollinen aina halunnut, ettemme luottaisi Jumalan Sanaan, vaan vaikkapa tulkitsisimme sen väärin. Jos siten toimimme, niin näyttää siltä, että saatanalla on jopa valta parantaa ihmisiä, sekä tehdä kaikkinaisia ihmetekoja, niin että vaikuttaisi siltä, kuin Jumala itse olisi ne aikaan saanut. On kuitenkin hyvä, ettei Suomen valtion kirkko ole tietääkseni lähtenyt mukaan kyseiseen opetukseen. Tämän kirjoituksen tarkoitus syyttelyn sijata onkin varoittaa niitä, joita k.o. opetus on harhauttanut. Kannattaakin lukea Danielin lopun ajan varoitukset. Danielhan kertoo, että lopun aikana myös kaikki taidolliset tullaan koettelemaan. Sehän tarkoittaa, että monenlaista harhaopetusta saamme kokea.

                      Juuri näitä harhaopetuksia, joilla uskovia yritetään eksyttää tulisi erityisesti näin lopun aikana varoa. Sen vuoksi kannattaa heti epäillä opetusta, jossa kerrotaan, kuinka Jumala esim. parantaa, kun tämä itseään tällä tavalla korottava opettaja vaikkapa kättä kohottamalla kehottaa sairautta poistumaan, vaikka hän tekisikin sitä Jeesuksen nimessä. Jumalahan on antanut nykyajan lääketieteelle opin, jonka avulla voidaan parantaa monet sellaisetkin sairaudet, joista ei edes tiedetty silloin, kun Jeesus täällä vaikutti. Kuitenkin tulee muistaa, että Jumala kyllä edelleenkin kuulee ne rukoukset, joita Hänelle tuodaan jonkin vakavan sairauden, tai jonkin muun sellaisen tilanteen johdosta.

                Joku saattaa ajatella, että olen vain katkera, koska tuon nämä asiat esille.     Syy, etten pelkää tuoda asiaa esille on raamatunkohta ilm.21:8  -pelkurien ja epäuskoisten …….. ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa.

Loppupäätelmä

Ainakin minä tiedän olevani suurin syntinen, jota ei mikään seurakunta eikä yksikään ihminen olisi voinut johdattaa pelastukseen. Sen vuoksi armollisen Jumalan piti tehdä se itse. Tämän vuoksi voin sanoa niinkuin Paavali; "virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on Hänet kuolleista herättänyt." (Gal.1:1)  Monet luulevat olevansa täydellisiä, mutta ainoa täydellinen maan päällä on ollut Jeesus. Edes Paavali ei kuvitellut olevansa hyvyytensä vuoksi valmis taivaaseen. Nöyrästi Paavali sanookin. ”Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 3:11-14)     Opetus ”Toronton siunauksesta” perustuikin ihmisen omaan ylpeyteen, sillä ihminen halusi olla ”kuin Jumala”, enkä minä huomannut opetuksessa jälkeäkään nöyryydestä.

                  Tätä "Toronton siunausta" on käsitellyt mm. Paavo Hiltunen teoksessaan "Toronto ilmiö läpivalaisussa" Paavon mukaan opetusta vetivät ns. viinitarhaliikkeen pastorit. Melko usea vapaan suunnan seurakunta otti tämän "demonisen" opetuksen vastaan. Tämän vuoksi monet pettyivätkin seurakuntaansa ja muuttivat takaisin valtion kirkon jäseneksi. Varmasti oppia aina muutettiin tilanteen mukaan, mutta ainakin Jyväskylässä opetettiin, että ns. "uutta viiniä" ei voida laskea vanhoihin leileihin, sillä muuten leilit pakahtuisivat. Uskovat kuvattiin leileiksi ja uskovien tulisi uudistua, että he voisivat kokea tätä "uuden viinin täyteyttä". Olin mukana lähes kaikissa tilaisuuksissa. Olin mukana myös siinä, kun Joensuun vapaaseurakunnan työntekijä Jukka Laamanen toi opetuksen Jyväskylään. Tietysti nuori Kari Hämäläinen otti opetuksen vastaan avosylin. Niin myös teki Vesa Koivu. Myöhemmin Jukka Laamanen kuulemma perusti Joensuuhun ns. cityseurakunnan.

Paavo Hiltunen, jota Jyväskylän vapaaseurakunnan vanhemmiston "puheenjohtaja" (Timo Hakanen) sanoi höperöksi vanhaksi mieheksi on jo siirtynyt pois tästä ajasta v.2013.  Paavo kuitenkin kirjoittaa kirjassaan, että nyt Jumalan Sana, eli Raamattu on asetettava jälleen keskuspaikalle. Hän on erittäin huolestunut vapaakirkosta ja sanoo, että tarvitsemme jälleen herätyssaarnaajia. Valtaosa luterilaista kirkkoa ja iso osa helluntailaisia, sekä vapaakirkollisia seurakuntia ei ole lähtenyt mukaan tähän hulluteen. Hän kirjoittaakin, että tämä on saatanan suuri metku. Viinitarhaliikkeen aloitti omalla toiminnallaan "profeetta" Wimber. Myös J:kylän vastaavat viittaavat Wimberiin toimintaansa perustellessaan. Torontolaisuuden tarkoituksena on hävittää erot totuuden ja valheen väliltä. Turun vapaaseurakunnan pastori Hannu Vuorinen oli haastatellut Marc Dupondia Suomen Viikkolehteen. Viikkolehdessä kumottiinkin kaikki kaikki väitteet, joiden mukaan Toronto julistajat uskoisivat MSOG oppia.

                       Viikkolehdessä kumottiin myös minun kirjoitukseni ja varoitukseni, niinkuin käsittääkseni koko vapaakirkossa.  Marc Dupond väitti Messukeskuksen tilaisuudessa, että se todistaa tämän olevan Jumalasta, koska täällä on paikalla saatanan palvojia, jotka rukoilivat kuulemma tilaisuuden onnistumista vastaan. (Tämän muistan itse) Vaikka mielestäni vapaakirkon kautta opetus tuotiin Suomeen, niin kyllä petettyjä oli muitakin. Seppo Pehkonen kuulemma erotettiin H:gin Saalem seurakunnasta, kun hän alkoi luottaa tähän opetukseen. Sen jälkeen Seppo Pehkonen on vetänyt työtä H:gin city seurakunnassa. Vähän outo asia, että monet työntekijät ovat perustaneet oman seurakunnan joka on nimetty city seurakunnaksi. Moni tähän opetukseen mukaan lähtenyt on kuitenkin saanut kokea outoja asioita. Jyväskylän helluntaiseurakunnasta mm. käytiin bussikyydillä kuuntelemassa Nokialaista kohupastoria, joka myöhemmin paljastuikin homoksi. Outoja asioita on tapahtunut myöskin Jyväskylän vapaaseurakunnan vanhemmiston jäsenten kohdalla. Kaikki nämä tapahtuneet he pystyisivät vielä saamaan anteeksi tunnustamalla kaiken julkisesti, sillä julkisestihan he ovat Jumalaa vastaan rikkoneetkin.

                    Siis mikäli haluaa tietää lisää tästä toronton siunauksesta, jota voi kutsua myös "uusiviini" herätykseksi, niin kannattaa lukea hovioikeudenneuvos Paavo Hiltusen kirjoittama kirja "Toronto ilmiö läpivalaisussa". Kirja on Länsi-Suomen ev.lut. kirjakustannuksen toimittama ja se on painettu Myllypainossa 1996.

                    Kirjasta löytyy mm.Raamatun kohta Jes.29:9 - Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.

                     Varmaankaan tällainen Raamatun vastainen opetus ei ole Jumalan mieleen. Varsinkin, kun ottaa huomioon kaikki väärästä opetuksesta aiheutuneet vahingot. Tämä onkin varmasti sitä viimeisinä aikoina  ennustettua Jumalan koetusta, jolla Jumala valitsee ne, jotka todella Häneen uskovat.

                   Paavo Hiltunen kirjoitti aivan oikein, että nyt Raamattu eli Jumalan Sana on asetettava jälleen keskuspaikalle. Esimerkiksi Paavali kirjoittaa Timoteuskirjeessä, että Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat  uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. (1.Tim.4) Toronton siunauksen harhahan perustui opetukselle, että kaikki mitä saamme kokea on otettava vastaan ilman arvostelua. Tätä opetusta ei siis saanut arvostella, eikä sen vaikutuksia "manifestaatioita" vastaan saanut nousta, vaan kaikki piti ottaa vastaan ikään kuin ne olisivat olleet Jumalan aikaan saamia. Muistan, kuinka opetettiin avaamaan sydän täysin sille mitä saisimme kokea. Siis annettiin ymmärtää, että kaikki mitä tapahtuisi, niin se olisi Jumalan aikaansaamaa. Vaikka tapahtuikin paljon omituisia ja vaikeita asioita näille, jotka olivat uskoneet tähän opetukseen, niin sekään ei vaikuttanut, eikä oltu valmiita tutkimaan, että mistä oli kysymys. Toisessa Timoteuskirjeessä, sen luvussa 3 Paavali varoittaa, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Näistä viimeisten aikojen opettajista Paavali sanoo, että he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille.  2.Tim. kirjeen 4. luvussa Paavali kirjoittaa tulevan ajan, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan he omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

                     Nyt on toteutunut Paavalin opetus; Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi

                     2.Kor.11:14

                  Huomasin Raamattua lukiessani, että tämä toronton siunauskin on sitä lustetta, jonka perkele on kylvänyt hyvän siemenen sekaan. Lusteen Jumala kokoaa vasta maailman lopussa. Sen jälkeen luste, sekä sen kylväjät heitetään poltettavaksi.

Vahvistus

 

 

                      -90 luvun alussa Jyväskylän vapaaseurakunta järjesti messukeskuksessa tilaisuuden, joka oli tarkoitettu uskoville ja myös siis muiden seurakuntien vastaaville. Tilaisuus oli iso ja hyvin järjestetty. Tarkoituksena oli levittää eteenpäin tätä ”mahtavaa opetusta”, jonka nyt Jyväskylän vapaaseurakunta oli saanut. Messukeskuksen tilaisuudessa olikin runsaasti osanottajia. Myös minä olin läsnä vanhemmistoveljen ominaisuudessa. Kuitenkin tapahtumaa ”häiritsi” se, että kesken ohjelmaa paikalle ryntäsi nuori naishenkilö, joka kovaäänisesti huusi ettei tämä tapahtuma olisikaan Jumalasta. Tuo nainen kehotti, etteivät paikalla olleet uskoisi sitä mitä he kuulevat ja näkevät. Tämän ”häiriötekijän” jälkeen seurakunnan nuorempi pastori Kari Hämäläinen kiersi rukousryhmien parissa varoittaen, ettemme uskoisi mitä olimme kuulleet, sillä tuossa naisessa oli kuulemma väärä henki, joka voisi tarttua muihinkin. Minäkin sain rauhoitella omia rukousryhmäläisiä, jotka olivat tuon johdosta lähes itkukurkussa. Kerroin, että kun meillä on Jumalan Henki niin silloin mikään väärä henki ei voi meihin tarttua, eikä ottaa meitä hallintaansa. Tuolloin minä tein päätöksen sanoutua irti ko. opetuksesta. Se, että Kari Hämäläinen itse paljasti sen, että kuinka vähän hän todella luottaa Jumalaan vahvisti sen, että kysymys ei voinut olla oikeasta opista. Näin jälkikäteen olisi mukava tietää kuka oli tuo tilaisuuteen juossut naishenkilö. Ainakin hän tuntui olevan Jumalan johdatuksessa..

 

 

 Seuraava kirjoitus on lainattu "netistä"    Liisa Rantasaarelta     https://liisarantasaari.wordpress.com/  

Myös kristillisissä piireissä on alettu puhua uudesta viinistä. Mikä tarkoittaa käytännössä karismaattisten ilmiöiden rantautumista hengellisiin tilaisuuksiin?

”Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin; muutoin nuori viini pakahduttaa leilit, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat.
Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin.
Eikä kukaan, joka juo vanhaa viiniä, halua nuorta, sillä hän sanoo: ‘Vanha on hyvää’.”
 Luuk. 5. 37- 39. KR. 33/38.

Tämä uusi viini mielletään uudeksi Hengen vuodatukseksi, missä kaikki vanha ja tuttu pitäisi poistaa ja antaa uuden ajan ilmiöiden virrata seurakunnan tilaisuuksiin. Tällaiset uuden ajan ilmiöt alkoivat Suomessa 1970 – luvulla näkyä kristillisessä toiminnassa. Uuskarismaattinen liike, käytti itsestään nimitystä ”New Wine in New Winskins” ”Uusi viini uudessa nahkaleilissä.”

Tämä kaikki edellä kerrottu tuntuu hyvältä, eikö?

Nämä uuskarismaattiset pastorit julistivat tulevaisuudessa tulevaa suurta herätystä ja kaikki vanha katoaa, sillä ei ole enää arvoa. Vaan uudessa Hengen vuodatuksessa, uudessa viinissä, kaikki ihmiset pelastuvat ja armolahjat toimivat. Siksi kaikki vanha pitäisi hylätä ja ottaa vastaan uusi viini, uusi elävä vesi. Elävä vesi seurakunta Suomessa toimiikin, taitaa olla jopa kansainvälistä toimintaa tällä seurakunnalla.

Mutta Jeesus ei tarkoittanut uudella ja vanhalla viinillä, uutta ja ihmeellistä Pyhän hengen toimintaa seurakuntiin. Hän tarkoitti uudelle viinillä uudenliiton uutta elämää armossa ja rakkaudessa, vanhurskautta ja iloa Pyhässä hengessä. Vanha viini taas vanhan liiton lakihenkistä elämää, missä lainkirjainta noudatettiin pilkulleen ja jota Jeesuksen aikana fariseukset ja kirjanoppineet noudattivat.


Tänään 15.8.2023

Jumala ilmoitti minulle, että nämä "torontolaiset" tulevat uskomaan niinkuin perkele, eli antikristus opettaa. 

Paavin ajatellaan yleismaailmallisesti olevan aidossa uskossa. Kuitenkin hän kertoo, että uskookin kehitysoppiin. Hän kertoo, että kaikki ihmiset pelastuvat riippumatta siitä, että mihin he uskovat ja kuinka uskovat.

Esim. Timo Soini uskoo niin kuin katolilaiset. Timo Soinin tavalla uskoo myös Päivi RäsänenPaavi Franciscus: Alkuräjähdys ja evoluutio ovat totta | Yle Uutiset


Jumala on puhunut minulle seuraavaa. Koska Jyväskylän vapaaseurakunnan pastori Kari Hämäläinen ei ole tehnyt parannusta ja kertonut ihmisille, että hän todellisuudessa uskoo vain itseensä eikä usko Jumalaa, niin tämä perkeleen oma uskonto otetaan vastaan myös vapaakirkossa. Siihen tulevat uskomaan myös monet luterilaiset seurakunnat, sekä kaikki ns. ”cityseurakunnat”. Kaikki nämä tulevat uskomaan ”valejeesukseen”, jota julistaa roomalaiskatolinen kirkko. Tämän vuoksi minä varoitan vapaakirkon opista, niin kuin olen varoittanut kaikkia vapaaseurakuntia aivan alusta lähtien.

Koska Jumala näin ilmoitti, niin kiinnostuin uudelleen lukemaan Paavo Hiltusen kirjaa "Toronto ilmiö läpivalaisussa".

Sivulla 278 Paavo kirjoittaa näin: Hän kertoo, että nämä Toronto-uskovat seuraavat omaa "Kristustaan", joka on antikristus ja ryhtyvät sodankäyntiin vihollisiaan, ei vain jumalattomia ihmisiä, vaan muiden kirkkojen kristittyjä vastaan. He ovat täynnä murhaa ja kiihkoa, joka nyt ilmenee "profetioissa" ja torontolaisten saarnaajien puheissa. He katsovat, että heillä on Jumalan antama tehtävä puhdistaa maa ja tehdä siitä "Kristukselle" antautunut Jumalan valtakunta.


On sanottava, että kyllä Paavo Hiltunen oli saanut tämän Jumalalta. Nyt minä tiedän sen, että vastoin seurakunnan silloista "puheenjohtajaa" Paavo oli Jumalan johdatuksessa, eikä ollut höperö vanha ukko, niin kuin "puheenjohtaja" Timo Hakanen minulle sanoi.


                                        Nyt vasta ymmärsin


                      Olen koko ajan ajatellut tämän kaiken olevan minun vikani. Nyt vasta minä ymmärsin, että niin se todella oli. Olin saanut jostain, ilmeisesti Paavo Hiltuselta kirjan, jonka nimi on ”Toronto ilmiö läpivalaisussa”. Olin kertonut kirjasta seurakunnan vanhemmiston ”puheenjohtajalle” Timo Hakaselle ja hän vastasi; ”Hiltunen on jo vanhuuttaan horiseva ukko, ei siitä tarvitse välittää”  Koska Timo Hakanen oli varatuomari ja asianajaja, niin minulla ei ollut sisua alkaa väittämään vastaan. Koko seurakunta oli minua vastaan ja myöhemmin koko kirkkokunnassa uskottiin nämä Toronton  valheopetukset. Ajattelen siis niin, että kaikki tämä oli minun syytäni. Tässä kirjoituksessa tuon nyt tämän kaikki julkisesti esille. Halusin kertoa tämän, sillä minua jäi painamaan se asia, että tämän opin takia yksi seurakuntaan kuuluva aviossa oleva nainen jäi ilman miestä ja pojat ilman isäänsä. Voihan olla niin, että seurakunnassa on syy pantu tämän miehen päälle ja unohdettu syyn olevankin seurakunnan väärässä opetuksessa. Minä itse olin jo tuolloin jättänyt seurakunnassa käymisen ja olen kuullut tapahtuneen jostain muualta. Kuitenkin minä pyydän anteeksi sitä, että vaikka tiesin opetuksen vääräksi, niin en uskaltanut vastustaa seurakuntaa. Se johtui eniten siitä, että vanhemmistossa oli "puhenjohtajana" koulut käynyt lakimies Timo Hakanen. Varoitin vielä myöhemmin Timoa, niin että hän olisi voinut tehdä parannuksen, mutta hän sanoi kirjeeni olleen pelkkää propakandaa. Ehkäpä hän ajatteli, että Isällä Jumalalla on huono muisti, niin kuin meillä ihmisilläkin.Kommentit

Jotakin sieltä puuttui

28.02.2022 06:31

Oikeassa olet Toronto Airportin harhaanmenon syystä. Ellet ole lukenut netistä Andrew Stromin " Kundalini - varoitus", suosittelen luettavakseni. Suomeen on tullut River- seurakuntia, joissa kundalini

Pertti Peussa

20.08.2017 14:32

Mielestäni kaikki vapaaseurakunnat yhdessä muodostavat Vapaakirkon. Silloin, kun tämä opetus lähti Suomen osalta Jyväskylästä, niin kirjoitin oman kirjeen kaikkien vapaaseurakuntien vanhemmistoille. Kirjeitä tuli yhteensä n. 250 kpl. Eikä yhdessäkään  vapaaseurakunnassa minua uskottu. Se tarkoittaa siis, että koko vapaakirkko oli ja varmaankin on tämän opetuksen takana, koska minkäänlaista anteeksipyyntöä ei ole vieläkään tullut. Olen myös sitä mieltä, että jokaisen, joka opettaa raamatun sanaa pitäisi tuntea raamattu. Tuntuukin, että tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että koko Vapaakirkossa ei tunnettaisi oikeaa raamatunsanomaa. Tiedän kuitenkin, että minä olin tuolloin vain yksi oppimaton vanhemmiston jäsen, eikä muissa vapaaseurakunnissa tiedetty Jyväskylän srk:n tilannetta.  Tämän takia on parempi, etten lähde asiasta syyttämään koko kirkkokuntaa, vaikka tilanne silloin tuntuikin minusta vaikealta.  Onhan seurakunnissa toki aidosti uudesti syntyneitä uskovia ja seurakuntien paimeniakin. Tehtäväni on pitää huolta heistä, vaikka se kaiken tämän jälkeen tuntuukin vaikealta.

 

Loppujen lopuksi kannattaa mainita, että ns. vapaan suunnan seurakunnista näiltä harhoilta on ilmeisesti välttynyt vain Suomen alkuperäiset baptistiseurakunnat. Ns. baptistilähetys uskoo kuitenkin vielä katolilaisen,sekä sekalaisen Amerikan mukaisesti mm. väärään ”tempausoppiin”. Kun keskustelin Vihtavuoren baptistien paimenen Erkki Luodon kanssa, niin hän kertoi, että he olivat kokoontuneet tämän asian tiimoilta, sekä tehneet yhteisen päätöksen olla lähtemättä mukaan tähän "toronton siunaus" opetukseen.

 

Minä itse haluaisin, että nekin jotka ovat vapaakirkossa uskoneet ja julkisesti opettaneet väärln pelastuisivat. Sen vuoksi olen kertonut kaiken julkisesti. Ehkäpä he haluaisivat pyytää myös julkisesti anteeksi. Jumala kyllä sen anteeksiannon soisi, vaikka he ovatkin aiheuttaneet paljon pahaa.

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu