Voimavaikutus

 

                             Voimavaikutuksia on maailmassa monenlaisia. Tässä keskityn nyt hengen vaikutuksiin. On tärkeää tietää, että Jumala vaikuttaa hänelle antautuvassa ihmisessä Pyhän Hengen kautta. Koska sielunvihollinen, jota kutsun perkeleeksi on aina halunnut matkia Jumalan toimintaa, niin sen vuoksi perkele on halunnut matkia myös Jumalan Pyhän Hengen toimintaa. Siis on olemassa sekä Pyhä Henki, että myös paha henki. Tämän johdosta on tärkeä asia tietää, että minkä hengen valtaan me antaudumme. Siksi Jumalan antama henkien erottamisen armolahja on yksi tärkeimmistä heti pelastuksen armolahjan jälkeen. Ellei omista henkien erottamisen armolahjaa, niin kannattaa aina turvautua Jumalan Sanaan, joka löytyy Raamatusta. Jumalan Pyhä Henki ei koskaan toimi Jumalan Sanan vastaisesti. Tapahtuvat voimavaikutukset pitää siis tarkistaa Raamatun avulla. Silloin, kun Toronton siunaus-oppi tuotiin Jyväskylään, niin olisi myös voinut tarkistaa Raamatusta, että olivatko voimavaikutukset Sanan mukaisia. Kun nyt näin jälkeenpäin ajattelen niitä vaikutuksia, niin pystyn heti sanomaan etteivät ne olleet Jumalan aikaansaamia.

                      Tämä olisi tietysti ollut ainakin seurakunnan paimenena toimivan Vesa Koivun silloin heti huomattava. Nyt näitä vaikutuksia ei kuitenkaan tarkistettu Raamatun perusteella, vaan kaikki otettiin vastaan aivan kuin ne olisivat olleet Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamia. Minäkään en silloin sillä tavalla kiinnittänyt tapahtuviin ilmiöihin huomioita. Onneksi kuitenkin rukoilin aina Jumalalta, että jos seurakunnassa olisi jotain, joka ei olisi Jumalasta, niin Hän ei antaisi sen tulla minuun. Onneksi sitten Jumala kuuli rukoukseni, eikä antanut tuon perkeleen hengen tulla minuun. Nyt kun näin jälkeenpäin ajattelen noita vaikutuksia, niin ihmiset jotka olivat tuon hengen vallassa käyttäytyivät niin kuin he olisivat olleet humalassa. He eivät siis pystyneet hallitsemaan käytöstään. Kuitenkin Raamattu sanoo, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Paavali kirjoittaa tästä 1.Kor.14:32  Tässä luvussa 14 Paavali kertoo kaikista armolahjoista. Erityisesti hän haluaisi meidän tavoittelevan profetoimisen armolahjaa. Vaikka minä kuuluin silloin vanhemmistoon, niin en minäkään ymmärtänyt tutkia ilmiöitä Raamatun sanan perusteella. Sehän olisi tietysti seurakunnan vanhimman yksi tärkeä tehtävä. Ihmiset jotka olivat tuon hengen vallassa käyttäytyivät siis, kuin juopuneet. Esimerkiksi joku eläimen henki saattoi ottaa heidät valtaansa niin, että he ääntelivät ja käyttäytyivät eläimen tavalla, vaikka olivat seurakunnan edessä. Lisäksi seurakunnassa ei koskaan julistettu evankeliumia ainakaan niin kuin tulisi julistaa. Ei siis puhuttu parannuksesta, eikä Jeesuksen veren armosta.

                 Mikäli kaikkia näitä vaikutuksia olisi tutkittu ja tarkasteltu, niin silloin tältä harhaopilta olisi vältytty. Kuitenkin opin kehittäjä, eli siis perkele oli liittänyt oppiin sellaisen kohdan, ettei oppia saisi arvostella. Siis Jumalan työtä ei saisi arvostella. Tämä tietysti harhautti moniakin, sillä luultiin kaiken tapahtuneen olevan Jumalan työtä. Ihmiset jotka näin uskoivat eivät siis tunteneet Raamattua. Kyllähän Raamattu antaa ohjeet siihen, että pystytään ja pyritään arvioimaan ovatko tapahtuneet voimavaikutukset Pyhästä, vaiko pahasta hengestä. -Olen kertonut jo, että millä tavalla nämä "uuden viinin" opettajat oppia perustelivat ja mitä Raamatun paikkoja siinä käytettiin. Sitten myöhemmin, kun ensimmäiset ihmiset olivat täyttyneet tällä perkeleen hengellä, niin silloin ei enää tarvinnut vedota näihin Raamatun kohtiin. Riitti, että ihminen, joka oli nähnyt ja kuullut toiminnan käytännössä vain sydämestään halusi tuon hengen omistavan ihmisen rukoilevan puolestaan siunaten hänet, että hänkin tulisi osalliseksi tuosta samasta hengestä. Se siis edellytti todellista antautumista tuon hengen alaisuuteen. 

                      Vaikka tuon hengen aiheuttamat ilmiöt eivät olleetkaan Raamatun mukaisia, niin sitä perusteltiin sillä, että Jumala halusi nähdä kuinka ihmiset ovat valmiita uskon takia nolaamaankin itsensä muiden ihmisten edessä. Siis tästä kaikesta olisi jo huomannut, että kyseessä ei ole Jumalan aikaansaamat ilmiöt, mikäli olisi tutkinut niitä Raamatun opetuksen mukaan. Tähän liittyi kuitenkin myös se, että joku ihminen saattoi jopa parantua näiden ”siunaavien käsien” alla. Tämän johdosta moni halusi saada tämän saman ”siunauksen”. Suurin virhe tehtiin silloin, kun etukäteen valituille seurakuntalaisille opetettiin, että sinustakin tulisi tällainen ”hyvä uskova”, mikäli todella hartaasti pyytäisit tuon hengen täyteyttä. Sen voisit saada helpommin, jos tulisit rukoiltavaksi niiden siunaavien käsien alle, jotka ovat jo tuon voiman vallassa. Perkeleen voima siirtyy siis samalla tavalla, kuin Jumalan Pyhän Hengen voima. Tämän vuoksi on aina tärkeä tietää se, että mitä voimaa ja keneltä oletkaan pyytämässä. On siis tärkeä asia tarkkailla tuon hengen hedelmiä, että tietäisit onko kyseessä Jumalan Pyhä Henki, vaiko perkeleen paha henki. Siis henkien erottamiseen riittää jo hyvä Raamatun tunteminen. Minä en tietysti käsittänyt sitä, että samassa seurakunnassa, johon minä kuulun opetettaisiinkin uskomaan antikristuksen oppiin, eli itse perkeleen opetuksiin. Koska en uskonut, että oltaisiin vajottu näin alas, niin minun oli pakko seurata tilanne loppuun saakka.

                      Jeesus kertoi, että hyvät merkit seuraavat niitä, jotka uskovat Isään Jumalaan, sekä häneen itseensä, eli Jeesukseen Kristukseen. Herra myös vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. (Mark.16:17-20)  Kristus ei siis sanonut, että merkit olisivat samanlaisia, kuin oli Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Itseasiassa sillä toisella isällä, eli sielunvihollisellakin on omat merkkinsä ja niistä voi päätellä sen, että kumpaa ihminen seuraa. Perkeleen merkit ovatkin täysin erilaisia, kuin Jumalan merkit. Olen jo aiemmin kertonut sen, että millaisen merkin sai uskovan ystäväni uskova vaimo, kun he kävivät kuuntelemassa ja seuraamassa Kathryn Kuhlmanin opetusta Israelissa. Kotiin tultuaanhan tuo naishenkilö hirtti itsensä. Olen kuullut, että samantapaiset merkit ovat seuranneet myös niitä, jotka ovat vastaanottaneet Jyväskylän vapaaseurakunnan opettaman Toronton ”siunauksen”. Tämän lisäksi ne, jotka ovat tuon ”siunauksen” sydämestään vastaanottaneet eivät olekaan päässeet siitä itse vapaiksi. Myöskin uskovat ovat alkaneet noudattaa elämässään perkeleen antamia ohjeita. Kerroin sen, että millaiset ne ohjeet olivat tuon uskovan vanhemmiston jäsenen elämässä ja mihin ne sitten johtivat. Samoin olen kertonut, että millaiset ohjeet sai Nokialainen "kohupappi". Olen myös poiminut "netistä" esimerkkejä siitä, että millaisia ovat nyt tilaisuudet ja niissä vaikuttava henki Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Olen kertonut senkin, että kuinka vapaakirkon vastuuhenkilöt suhtautuvat asiaan. Heidän suhtautumisensa on tähän kaikkeen myönteinen, sillä he ovat itse vastaanottaneet tuon saman "siunauksen".

                    Joka tapauksessa lienee selvää se mitä kertoo Paavali Room.6:16 ;"kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette."

 

 

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu