Suoraa puhetta

                                En koe olevani profeetta. Kuitenkin Jumala on antanut minulle ikään kuin profeetan tehtävän ja koen, että minun on kerrottava se, mitä Hän on minulle paljastanut. Hesekielin luku 33 kertoo, että profeetta on asetettu vartijaksi. Hes.33:6 jatkaa; Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasuunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa jonkun pois heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä.  Itse Jumala on siis antanut minulle tehtäväksi varoittaa ihmisiä näistä vääristä opetuksista, joita juuri nyt tuntuu olevan niin paljon kristittyjenkin keskellä. Olenkin kertonut sekä seurakunnista, että ihmisistä joista minä olen huolissani. Ehkäpä joku ajattelee, että pitäisin itseäni muita parempana ja siitä johtuisi, että ikään kuin "löisin" sanoillani toisia kristittyjä. Olen kuitenkin kertonut, että pidän itseäni huonoimpana kristittynä, joka eniten tarvitsee Jumalan armoa. Minä haluankin olla erityisesti kaikkien niiden ystävä, joita Raamatun mukaisesti kutsutaan kristityiksi. Sen vuoksi olen tuonut esille väärät opettajat, sekä opetukset. Kertoohan sananl.27:6 Ystävän lyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelot ylenpalttiset.

                    Iso Raamatun tietosanakirja kertoo Jeesuksen veljestä, Jaakobista. kirjan mukaan Jaakob ei ensin uskonut Jeesukseen. Ylösnusemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi myös Jaakobille. Myöhemmin Jaakobkin laskettiin apostoliksi ja häntä pidettiin seurakunnan tukipylväänä. Hänen lainkuuliaisuutensa perusteella hänelle annettiin myöhemmin kunnianimi -"Vanhurskas". Se annettiin hänen ankaran lainkuuliaisuuden perusteella. Myös minulle annettiin "kunnianimi". Tuon nimen antoivat uskomattomat työtoverit. Nimi oli "pastori". Se ei tuntunut silloin hyvältä, mutta nyt olen siitä jopa oikealla tavalla ylpeä.  (1.Piet.2:20)

 

Perkeleen lapset

 

                      Isä Jumala hallitsee maailmaa, vaikka ei ehkä aina siltä tunnu. Usein tuntuu siltä, että maailmaa hallitseekin perkele. Isällä on toki myös lapsia. Jumalan lapset ovat aivan erilaisia, kuin perkeleen lapset. Perkele on aina halunnut hallita tätä maailmaa. Sen vuoksi hän on naamioinut omia lapsiaan toimimaan Jumalan lasten keskellä. Tässä ajassa perkele myös palkitsee niitä joita hän on houkutellut lapsiksensa. Ensimmäinen kristittyjen parissa työtä tehnyt perkeleen lapsi oli tietysti Jeesuksen kavaltaja eli Juudas. Hänkin halusi palvella isäänsä perkelettä saaden palkkioksi rahallisen korvauksen.

 

                      Jeesus kertoo näistä perkeleen lapsista ja sanoo; ”Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh.8:44)    -Perkeleen lapset toimivat aivan samalla tavalla, kuin itse perkele. Nyt on varmasti helppo huomata se, että kenen lapsi Putin on.

 

                      Nämä perkeleen lapset, joita perkele on lähettänyt seurakuntiinkin, on Jumalan Sanaa tuntevan ja noudattavan helppo tunnistaa. Perkele aivan kuin testaa ihmisiä nähdäkseen sen, että mikä konsti heitä (uskoviakin) harhauttaa. Jyväskylän vapaaseurakunnan ”Toronton siunaus” opetus oli yksi tällainen perkeleen testi. Tietysti hän tekee näitä testejä kaikkien kristittyjen kohdalla. Venäjän ortodoksejakin hän testaa. Patriarkka Kirill on tällainen perkeleen lapsi. Perkele on harhauttanut häntäkin lupaamalla rahaa, mainetta ja kunniaa, mikäli Kirill siirtyisi opettamaan perkeleen ohjeiden mukaisesti. Samalla tavalla perkele on luvannut kunniaa ja mainetta myös roomalaiskatolilaiselle paaville. Tarkoituksena on, että kristityt uskoisivat Jumalan totuuden sijasta paavin valheisiin.

       Sain onneksi kuulla seuraavaa; Suomen kaikki ortodoksiset piispat Leon johdolla lähettivät paheksumiskirjeen Moskovan patriarkaattiin. Onneksi tämäkin todistaa sen, että vaikka useat Venäjän ortodoksit uskovat enemmän Putiniin, kuin Jumalaan, niin jopa Venäjällä ja ainakin Suomessa on aidosti Jumalaan uskovia ortodokseja. Näitä puolenvaihtajia näyttää olevan myös kaikkien muidenkin kristittyjen seurakunnissa. Niitä löytyy niin "vapaista" suunnista, kuin valtion kirkon puolelta. Itsekullakin on omat syynsä siihen, että ovat alkaneet palvella perkelettä. Toiset eivät edes tiedä sitä tekevänsä. Ei sitä tienneet nämä vapaakirkon vastuullisetkaan. Heidät oli harhautettu, koska he eivät olleet lukeneet Jumalan Sanaa, eli alkuperäistä Raamattua. No, he saavat sitten myöhemmin palkkansa. Onhan heillä koko iankaikkisuus aikaa ajatella sitä, että mitä ovat tehneet.

 

 

Ihmisen arvo

 

                             Ihminen itse määrittelee oman arvonsa. Sellainen ihminen, joka uskoo evoluutio-teoriaan siis uskoo senkin, että hän on syntynyt ilman luojaa ja suunnitelmaa, eli hän uskoo olevansa arvoton. Minä itse tiedän sen, että joku on suunnitellut ja luonut ihmisen. Minä kutsun Häntä Jumalaksi, tai useammin Isäksi.

 

                             Siis ns. ”normaali” ihminen ajattelee, että käytetty wc-paperi, tai käytetty tamponi on arvokkaampi, kuin hän itse. Onhan kuitenkin joku suunnitellut ja valmistanut tamponin ja Wc-paperin ja joku on sitä käyttänytkin. Sen lisäksi, että uskon Jumalan luoneen ihmisen, niin minä uskon perkeleen käyttävän niitä, jotka eivät usko Jumalan luoneen häntä, eli ihmistä.

                     Minä en kutsu käytetyksi vessapaperiksi sinua, joka et usko Jumalaan, mutta sinä itse määrittelet itsesi vähempi arvoiseksi.

 

 

                    Edellä oleva kirjoitus sai muotonsa, kun minä rupesin ajattelemaan ihmisen arvoa ja vertasin sitä koneisiin. Silloin, kun minä toimin Xerox Oy:ssä huoltoteknikkona, niin minä sain tietää, että huoltotyölle oli määrätty ns. sanktio. Huoltamani koneethan olivat ns. tehokkaita laserpainokoneita, joilla mm. Gummerus painoi kirjoja. Siis jos minä oikein muistan, niin oli määrätty sellainen sanktio, että koneiden oli luvattu olevan toimintakunnossa määrätyn ajan sisällä. Ellei niin tapahtunut, niin oli määrätty sakkosumma, joka oli useita kymmeniä tuhansia. Sillä sanktiolla hyvitettiin huoltosopimuksen hintaa. Siis koneilla, joita huolsin oli tuollainen rahallinen arvo. Mietinkin sitä, että meillä ihmisillä ei ole minkäänlaista arvoa koneisiin verrattuna. Lääkäri saa sitten suorittaa ”ihmisen huollon” ilman minkäänlaista vastuuta. Näin ollen ei Terveystalollakaan ole vastuuta niistä ihmisistä, joita sen lääkärit (mm. Jari Ahonen) hoitavat. Itse asiassa Xeroxilla oli koneista suurempi vastuu, kuin on Terveystalolla potilaistaan.

             Tällaiseksi tämä maailma on mennyt. Ihmiset ajattelevat vain sitä, kuinka hyvin heillä nyt menee, eivätkä he ajattele tulevaisuutta, johon he eivät uskokaan. On aivan merkillinen asia, että kristittyinäkin esiintyvät ajattelevat vain rahaa ja sitä, että miten hyvin asiat ovat nyt. Siis heidän Jumalansa onkin raha. He eivät ole lukeneet Raamattua, jossa sanotaan rahan himon olevan kaiken pahan juuri. (1.Tim.6:10)

             Paavali kirjoitti seurakunnille useita kirjeitä. Jumala halusi, että kirjeistä tulisi julkisia. Silloin ei vielä ollutkaan sellaista kirjesalaisuutta, kuin nykyään. Nykyään pitää ilmoittaa se, että on kirjoittanut ns. avoimen kirjeen. Niinpä minä nyt ilmoitan, että lähiaikoina minä kirjoitan ns. avoimen kirjeen, joka on osoitettu Kari Hämäläiselle ja Vapaakirkon hallitukselle.  Tulen julkaisemaan sen tässä osiossa "Suoraa puhetta".

 

Avoin kirje

 

                             Lupasin kirjoittaa tämän, sillä haluan varoittaa kristittyjä niistä vääristä opeista ja opetuksista, joita näyttää olevan liikkeellä. Herramme Jeesus Kristus ja Hänen palvelijansa Paavalikin varoitti niistä. Nämä väärät opetukset näyttävät lisääntyvän näin nykyisen maailmamme lopun edellä.

                             Olen itse kokenut niin suuren Jumalan Armon, että saan vielä tästä kirjoittaa. Minähän olen kertonut, kuinka vain itse Jeesus Kristus, meidän vanhin veljemme saattoi minut vielä johdattaa uskon vastaan ottamiseen. Olen siitä hyvin kiitollinen. Kun minä liityin Jyväskylän vapaaseurakuntaan, niin keskustelin ensin seurakunnan paimenen Vesa Koivun kanssa. Totesin hänelle, että kaikki tuntuu hyvältä ja pääsin seurakunnan jäseneksi. Päätin ottaa uskon tosissani ja luin paljon Raamattua, eli Jumalan omaa Sanaa. Olin ollut mukana Vaajakosken baptistien ”teetupatyössä”, jota silloin veti Erkki Luoto. Nyt minä kuitenkin panostin täysillä siihen työhön, jota Jyväskylän vapaaseurakunta teki. Pian kuitenkin huomasin, että työssä olisi korjaamisen varaa. Kirjoitin seurakunnan vanhemmistolle oman käsitykseni siitä. Ehkäpä sen vuoksi minut haluttiin vaientaa ja minua pyydettiin vanhemmiston jäseneksi. Meidän ihmisten itsetunto on sellainen, että olemme hyvillämme siitä, kun meidät huomioidaan. Vanhemmiston jäsenenä yritin tietysti toimia seurakunnan hyväksi. En enää puuttunut mielestäni ”pikkuasioihin”.

                             Seurakunnan vanhemmistosta kuitenkin puhuttiin, että se on itseään täydentävä, mikäli muistan termin oikein. Sillä tarkoitettiin sitä, että vanhemmiston jäseneksi otettiin vain niitä, joita vanhemmisto suositteli. Minä olin siis täysin mukana seurakunnan toiminnassa. Vanhemmiston jäsenenä minä johdin sen toimintaa usein sen tilaisuuksissakin. Tein monenlaista katuevankeliointi työtä ja johdin mm. sairaalalauluryhmää. Yksi työmuoto oli vankilaevankelistan työ. Myös ns. aamurukoushetkiä vedin, eikä niissä koskaan ollut seurakunnan vastuullisia henkilöitä. Halusin johdattaa uusia ihmisiä seurakuntamme jäseniksi. Eräs työmuoto olisi ollut nimeltään Jyväskylä Kristukselle. Seurakunnan paimen Vesa Koivu kuitenkin luuli, että minä olisin perustamassa uutta seurakuntaa. Sen vuoksi hän piti Vaajakosken baptistiseurakunnassa tilaisuuden, johon minutkin oli kutsuttu. Vaikka myöhästyin hieman tilaisuudesta, niin minulle kuitenkin selvisi, että hän oli varoittanut minusta baptistiseurakuntaa. Sain myöhemmin siitä moitteita baptistiseurakuntaan kuuluvalta  ”mummolta”. En tietysti ollut perustamassa mitään seurakuntaa, vaan halusin tehtävän työn kautta lisää jäseniä meidän seurakuntaamme. Näin jälkikäteen ajateltuna oli hyvä, ettei se onnistunut.

                             Sitten seurakuntaan liittyi kaksi yliopisto opintonsa päättänyttä nuorta miestä. He halusivat, että seurakuntamme ottaisi käyttöön uuden evankeliointi menetelmän. Olisi uusi tapa julistaa evankeliumia draaman avulla. Heitä ei oltu hyväksytty muihin Jyväskyläläis-seurakuntiin, mutta ilmeisesti Vesa Koivun mielestä se olikin hyvä ajatus, joka toisi lisää kuulijoita. Minä kuitenkin luotin Vesa Koivuun. Kari ja Jose toivat seurakuntaan Toronton siunaus nimellä kulkevan herätyksen. Loput olenkin kertonut sivuillani. Myös sen, miksi katsoin parhaaksi jättää seurakuntayhteyden, vaikka olenkin vielä seurakunnan jäsen. Tämän ”katsauksen” jälkeen esitänkin Vapaakirkolle kysymyksen. Miksei minun jokaiselle seurakunnalle lähettämääni varoitusta huomioitu ? Miksi kaikesta huolimatta kirkkokunnan johtokin osallistui tähän harhaopetukseen ? Eikö Vapaakirkko ole kristillinen yhteisö ? Jos se sitä on, niin miksi Raamattu ei olekaan teille tärkeä ?

 

              Sain Kari Hämäläiseltä 70 -v syntymäpäiväonnittelut ja siunauksen toivotuksen. Kiitos siitä. Olisiko Kari lukenut nyt Raamattua. Ajatteliko hän, että siunaamalla hän kokoaa tulisia hiiliä pääni päälle. (Room.12:14-20) Valitettavasti minulla ei ole ketään vihollisia. Ainakaan minä en vihaa ketään, vaan haluan hyvää jokaiselle. Tämän takia minä haluan siunata teitäkin jokaista, mutta en hyväksy, enkä siunaa vapaakirkon väärää opetusta.

                             Moni on tämän väärän opetuksen takia jättänyt uskovien yhteyden, aivan niin kuin minä tein, mutta he ovat jääneetkin uskon ulkopuolelle, sillä he eivät ole saaneet niin suurta armoa, kuin minä. Moni ei ole edes tullut ristin juurelle tämän väärän opetuksen vuoksi. Toiset ovat jopa tehneet sen takia itsemurhan. Onko Vapaakirkko nyt tyytyväinen siitä, ettei se minua uskonut ? Onko Vapaakirkko ylpeä siitä, että sen johto ei ymmärrä Raamattua ?

                             Kari; Olet opiskellut yliopistossa ja olet siten järkevä mies. Sinun ei tarvitse lukea Raamattua, vaan voit opettaa sitä, mitä olet muilta kuullut. Lue kuitenkin mitä Raamattu kertoo älykkyydestä. Löydät kirjoitukseni osiosta ”Uusia oivalluksia”

                             Kaikki jotka minut tuntevat niin he tietävät, että minä kerron kaikki asiat ihan suoraan. Siitä johtuukin se, että monet eivät kertomastani pidä.   Kerroin, että mielestäni minulla on myös ”ajattelun” armolahja. Nyt olen jälleen syvemmälti ajatellut näitä asioita. Olen tullut siihen tulokseen, että niin kuin Raamattu opettaa, niin ei ihminen pysty saamaan uskoa uudelleen ainakaan toisen ihmisen kautta, jos hän on uskon hyljännyt. (Hebr.6:4-6) Jumala oli kuitenkin minulle armollinen ja antoi itse minulle pelastuksen. Sen jälkeen, kun olin todennut Jyväskylän vapaaseurakunnan opetuksen vääräksi ja vaikka minua ei uskottu koko vapaakirkossa, niin minulta jäi uskokin. Sain sen vahvempana takaisin.   Nyt olen tullut siihen tulokseen, että nämä ”Toronton siunaus uskovat” ovat hyljänneet uskon Jeesukseen Kristukseen, sekä Jumalan Sanan. Sen sijaan he ovat tehneet kaksinkertaisen synnin. Nimittäin he ovat alkaneet uskoa itse perkeleeseen, joka antoi ensin joitakin hyviä hedelmiä ikään kuin ihmisiä harhauttaen. Koska paha puu ei pysty tuottamaan hyvää hedelmää, niin loppu onkin sitten ollut sen kaltaista, mistä voi näiden seurakuntien kohdalla lukea ja käydä vaikkapa itse kokemassa. Siis, ellei Jumala itse näitä ihmisiä armahda, niin kuin Hän teki minun kohdallani, niin he eivät pysty enää saatanan vallasta vapautumaan. 

                                     Tämä maailma näkyy olevan sellainen, että täällä kaikki pitäisi puhua aivan kuin salaa. Minusta taas on tullut sellainen, että sanon ajatukseni suoraan. Ehkäpä se osittain johtuu siitäkin kun minua jo "poikasena" mm. koulussa kiusattiin jatkuvasti. Se johtui varmaan siitä, että minä olen jalkainvalidi. Minulla oli siis syntyessäni ns. kampurajalka. Vaikka sitä hoidettiin jo pienenä monilla leikkauksilla, niin minun kävellessäni koulukaverit sen kyllä huomasivat. Tämän johdosta minua kutsuttiinkin klenkaksi. Olen kuitenkin siitä kiitollinen, sillä varmaankin sen vuoksi minä opin liikkumaan niin, ettei vammaani enää huomaa. Lisäksi myös jo tuo kiusaaminen teki minusta henkisesti vahvemman, niin että kykenen jo puolustautumaan vastaavissa tilanteissa. Näidenkin sivujen kautta olen tuonut esille sellaisia asioita joita moni  ihminen ei usko todeksi. Olenkin Jumalalle kiitollinen siitä mitä jouduin nuorempana kärsimään.      Koska ateistinen mieli on saanut valtaansa tämän maailman "viisaat ihmiset", niin he eivät tietysti usko, että Jumala vielä puhuu jollekin. Lääkärit esim. eivät usko sitä, että Jumala kertoi minun sairastavan verestä johtuvaa sairautta jo aivan alussa, vielä silloin kun oireena oli pelkästään kutiseva iho. Ilmeisesti tämä verestä johtuva sairaus vaikuttaa jotenkin ns. pintaverenkiertoon tehden sen epänormaaliksi.

                             Kun Jeesus oli henkilökohtaisesti maan päällä, niin Hänkin sanoi asiat suoraan. Esimerkiksi  Joh.8:44 Hän sanoi juutalaisille, jotka sanoivat olevansa Aabrahamin jälkeläisiä; ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa” ….. jne.   Hän myös toimi suoraan kaatamalla rahanvaihtajain pöydät. Hän sanoikin ”te teette huoneestani ryövärien luolan” (Matt.21:12-13) -Johanneksen ilmestyksessä on kirjeet eri seurakunnille. Efeson seurakunnan kirjeessä sanotaan; ”sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi.”  Smyrnalle kirjoitetaan; Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole , vaan ovat saatanan synagooga. Tällaisia ”saatanan synagoogia” ovat monet vapaakirkon seurakunnat. Tyatiran seurakuntalaisia eksytettiin harjoittamaan haureutta. Aivan niin kuin on eksytetty näitä Toronton ”siunaus” uskovia. Muille Tyatirassa oleville, niille joilla ei ollut tuota oppia sanottiin: ”En minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kun minä tulen.” Näin sanoo Kristus tänäkin päivänä. -Sillä Jumalan Sana ei muutu. Niin kuin Sanasta huomataan, niin perkele on koettanut eksyttää ja johtaa uskovia harhaan aivan alusta lähtien.  Tämän vuoksi olen kirjoittanut, että aidon Jumalan Sanan lukeminen on tärkeä asia.  Onkin ihmeellistä, että nykypäivänäkin joku kirkkokunta voi pitää palveluksessaan niitä, jotka ovat perkeleen orjia, eli siis heidän isänsä on itse perkele. Vapaakirkon vastuulliset ovat siis hyljänneet Jumalan ja alkaneet palvelemaan perkelettä.

                                Tästä kaksinkertaisesta synnistä kirjoittaa myös profeetta Jeremia;                                  ”Hämmästykää tästä, te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. (Jer.2:12-13) 

               Enää en ihmettele sitäkään, miten minulle vastattiin Suomen Viikkolehdestä, sillä he vastasivat olevansa seurakunnan puolella. Viikkolehtihän saa palkkaansaa tukemalla koko kirkkokuntaa.  Minä olen siitä huolimatta Jumalan puolella, sillä en odotakaan palkkaa täällä ajassa.

 

               Seuraava kirjoitus "väärän opin vaikutuksia" on kopioitu netistä

https://keskustelu.suomi24.fi/t/2447440/jyvaskylan-jarkyttava-tilanne-- 

Väärän opin vaikutuksia

Jyväskylän Vapaakirkko on järkyttävässä hengellisessä tilassa. Ainakin suurin osa nuorista on jo lähes polkeneet Kristuksen kalliin veren jalkoihinsa. He ovat yhä kyllä ulkopuolisesti uskovia mutta he ovat käytökseltään tosi törkeitä! He puhuvat kuten maailma puhuu. Käykää itse katsomassa! HUomaatte siellä kuinkä järkyttävä tilanne on! Seurakunnassa saa aikaan jopa tappelun! Ihmiset vittuilee toisilleen ja puhuvat tappelusta. Ihan syyttä tuli yksi jätkä aukoon mulle siellä! Seurakunta on kuin kapakka!! JÄRKYTTÄVÄÄ!!

 

Nyt vaikuttaa siltä, että todellakin koko vapaakirkon hallitus on mukana tässä väärässä opissa ja siis riivaajan vallassa.  Lähetin nimittäin sähköpostissa tämän edellisen kohdan ja sivujeni osoitteen, enkä saanut minkäänlaista vastausta.  No,  itsepä tietävät sen, mitä tekevät. Ehkäpä he sitten iankaikkisuudessa sitä katuvat.

Varoitan kaikkia tästä saatanan opetuksesta. Nämä ihmiset ovat nyt niin saatanan sitomia, etteivät he ymmärrä Jumalan Sanan opetusta. Matt. 7:s luku kertoo kuinka hyvä puu tekee hyviä hedelmiä ja taas paha puu pahoja. Nyt nämä opettajat haluavat, että kaikki hedelmä olisi edellä kerrotun kaltaista, sillä se on heidän mielestään hyvää

Kuitenkin, hedelmistähän puu tunnetaan, joten laitan tähänkin mukaan aiemman todisteeni ; Nämä on kopioitu netistä:

Jyväskylän Vapaaseurakuntahan aikanaan toi Torontolaisuuden Suomeen, että sikäli ei ole ihme, että homma on vieläkin heillä sekaisin.

Elämme hyvin sekavaa ja ahdistavaa aikaa Jumalan seurakunnissa. Se minkä seurakunnat torjuivat epäraittiina ja harhaoppeina vielä 90-luvulla on nykyään hämärtynyt ja kaikki karismaattisuus otetaan kritiikittömästi vastaan.

https://keskustelu.suomi24.fi/t/13602083/mika-kumman-parantaja  

 

 "Ja miksei olisi! Olihan vapaakirkon seurakunnat ensimmäisiä,jotka 1995 hajosivat; Joensuu, Jkl, Järvenpää kärjessä!!

Eikä kirkko ole puhdistautunut harhastaan. Kuulin taannoin Hankoniemen opiston sisäisistä sotkuista ja teologian muutoksesta. Avioliittoja kariutunut useita hlökunnan sisällä. Ukkomiehet riiaavat nuoria tyttöjä jne jne. Vieläkö näin on tänään, sitä en pysty sanomaan, mutta menneinä vuosina kyllä. Tyypillinen torontolaisuuden sivutuote."

                          " Lainaukset päättyivät "

               Niinkuin Raamatussa sanotaan niille, jotka olivat Tyatirassa ja joilla ei ollut Tyatiralaisten väärää oppia, niin heille ei asetettu muuta kuormaa. Kyllähän tässä kieltämättä lisää kuormaa tulee minunkin päälleni, sillä saan vain hävetä näitä, jotka sanovat uskovansa Jumalaan, mutta ovat siitä huolimatta perkeleen talutusnuorassa.   Koska Raamatun mukaan perkeleelläkin on viisautta, niin nämä eivät uskalla edes erottaa minua seurakunnasta, vaikka olen paljastanut heidän saatanallisen opetuksensa.

                   Itse en kyllä ole antanut kymmenyksiä seurakunnalle, enkä ole vastannut vapaakirkon kerjuukirjeisiin, vaan olen antanut ylimääräiset rahani pelastusarmeijalle. Niin kehoitan sinuakin tekemään. Sen sijaan, mikäli olet sellaisessa seurakunnassa , jossa ei ole tätä toronton "siunaus" oppia, niin tue vain edelleen seurakuntaa, sillä he tekevät työtä Jumalalle. Tiedän, että kirkon johdon väärästä opista huolimatta on myös sellaisia vapaaseurakuntia joissa ei ole otettu vastaan väärää opetusta.

                 Tämän osion otsikkona on "suoraa puhetta"   Ajattelen, että jos olisin jo seurakunnille lähettämissäni kirjeissä kertonut asiat näin suoraan, niin ehkäpä minua olisi paremmin uskottu. Ilmeisesti kovin monessakaan seurakunnassa ei uskottu kertomaani. Onneksi kuitenkin on seurakuntia, jotka eivät ottaneet vastaan tuota saatanallista opetusta. En tiedä, että johtuiko se lähettämistäni kirjeistä. Minun olisi pitänyt rohkaista itseni ja lähettää ne kirjeet jo paljon aiemmin ennen Jyväskylässä pidettyä suurta tilaisuutta. Olin kuitenkin siinä uskossa, että seurakunnassa tiedettäisiin se mikä on oikeata ja epäilin olevani itse väärässä. Vasta siinä vaiheessa, kun messukeskuksessa huomasin, etteihän Kari Hämäläinen uskokaan Jumalaan niin vahvasti, kuin pitäisi, niin silloin ymmärsin sen, ettei oppi ole Jumalasta. Päätin silloin, että jätän mieluummin koko uskon, kuin että lähtisin mukaan tuohon väärään opetukseen. Onneksi Jumala kuitenkin tiesi tilani. Hän varjeli minua ollessani uskon ulkopuolella ja antoi vielä minulle uuden mahdollisuuden omistaa Jumalan Armo. 

                          Asiat on puhuttava suoraan. Uskon, että Jumalakin haluaa ettemme kiertelisi. Suoraan puhumisella ei kuitenkaan usein ole oikeita vaikutuksia. Tämän vuoksi asiat suoraan esittävä saattaakin itse joutua aivan kuin ”hyökkäyksen kohteeksi”. Jeesuskin kärsi siitä, että Hän vertausten lisäksi sanoi asioita myös suoraan, eli niin kuin ne ovat. Lopulta kärsijöitä ovat kuitenkin Jumalan kansa, eli siis juutalaiset.

                             Jeesushan sanoi mm. niille juutalaisille, jotka eivät omistaneet oikeata uskoa heidän olevan isästä perkeleestä. Sen vuoksi monet juutalaisetkaan eivät hyväksyneet Kristusta. He eivät myöskään katsoneet hyvällä, kun hän kaatoi rahanvaihtajain pöydät. Olen itsekin havainnut sen, että suora puhe aiheuttaa ristiriitoja. Uskon kuitenkin niin, että Jumala on johdattanut nämä tilanteet niin kuin ne ovat tapahtuneet. Loppujen lopuksi juutalaiset joutuvat itse kärsimään siitä, etteivät he uskoneet Jeesusta. Näin tapahtuu myöskin nykyisenä aikana. Ihmiset rakastavat rahaa ja omaisuutta liikaa ja unohtavat Kristuksen opetuksen. Jokin aika sitten tapasin erään ystävän, jonka moni ajattelee olevan uskossa Jeesukseen Kristukseen. Minäkin olin ajatellut, että hän olisi uskossa uudistunut. Kun kohtasin hänet, niin huomasin heti, että mitään ei ollutkaan tapahtunut. Tässäkin tapauksessa hedelmistään puu tunnetaan. Tapaamisemme jälkeen hän oli loukkaantunut niin pahasti, että hän ilmoitti ettei enää koskaan halua nähdä minua. Hän oli siis vihastunut minuun. Hän oli listannut myös sen, että kuinka paljon hän oli tehnyt hyviä tekoja, eli hän siis ylpeili teoillansa vedoten siihen, että kuinka paljon parempi uskova hän on.

                             Minä itse koen uskon Jeesukseen Kristukseen niin suureksi armoksi, että minä haluaisin kaikkien kokevan sen. Siis mikäli minä pääsen uskoville luvattuun uuteen maahan ja uuden taivaan alle, niin minä toivoisin, että tapaisin tuon mainitsemani ystävänikin siellä. On ikävä asia, ettei hän haluaisi sielläkään kohdata minua. Kaikki todelliset uskovat kuitenkin haluaisivat jakaa armoa muillekin. Kukaan uskova ei pysty ylpeilemään ainakaan omilla teoillansa, eikä siis laatimaan teoistaan listaa muiden luettavaksi. Saattaa olla, että Jumala on käyttänyt minuakin ja tehnyt kauttani hyviä tekoja, mutta en minä ole itse tehnyt niitä, vaan jos jotain hyvää on tapahtunut, niin se kaikki on Jumalan tekoa. Olen pyrkinyt korostamaan Raamatun, eli Jumalan Sanan tärkeyttä. Kannattaa lukea esim. Matteuksen evankeliumin 6. luku. Siinähän Jeesus sanoo, että ”kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskautta ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaanne Isältänne, joka on taivaissa.”  -Niinhän tekevät ulkokullatut saadakseen ylistystä ihmisiltä. Jeesus kertoi, että he ovat saaneet jo palkkansa. Hän jatkaa 3. jakeessa ”Vaan kun sinä almua annat älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi (siis hyvät tekosi) olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.

 

                               Jumala oli antanut minulle henkien erottamisen armolahjan. Jo toimiessani vapaaseurakunnassa. Nyt kun Hän halusi minut vieläkin uudistaa antamassaan uskossa, niin huomasin, että tuo lahja toimii todella tarkasti. Silloin kun tämä kertomani ystävä tuli luokseni, niin huomasin heti hänen uskonsa vain esittämiseksi. Herrallamme Jeesuksella Kristuksella oli tietysti kaikki armolahjat. Kun Hän näki "uskovien temppelissä" rahanvaihtajain pöydät niin Hän tiesi heti, että mistä on kysymys. Tämän vuoksi Hän menetti malttinsa ja kaatoi kaikki päydät kertoen, että Jumalan huoneesta oli tehty ryövärien luola. Nyt näyttää olevan samalla tavalla minunkin kohdallani. Siis silloin, kun minä huomaan jonkun esittävän uskovaista ihmistä, niin minä saatan menettääkin malttini. Niin tapahtui silloinkin, kun tapasin tuon kertomani henkilön.

 

                              Kerron nyt suoraan; usko ei siis ole ihmisen teko, eikä tekoja. Uskon saanut ihminen tietää, ettei hän ole hyvä. Usko on siis Jumalan armon vastaanottamista. Se on antautumista Jumalan Pyhän Hengen käyttöön. Kun se on tapahtunut, niin silloin Jumalan hyvyys pääsee näkymään myös ihmisessä.  -Usko on siis nöyrtymistä Jumalan edessä. Tämä piti hurskaan Jobinkin oppia.

                              Jostain syystä kertomani tapaisia "kukkoilijoita" on näköjään "pesiytynyt" uskovien joukkoon. Kerroin aiemmin, kuinka tällainen henkilö veti myös Jyväskylän baptistilähetystä. Hän tuntui olevan ainoa oikea uskova, jolla oli varaa tuomita kaikki toiset. Sitten tämä henkilö lankesi uskosta, eikä ilmeisesti enää päässyt takaisin ennen kuin Jumala otti hänet pois maan päältä. Tämäkin henkilö, josta nyt kerroin ei näköjään tarvitse edes Jumalan armoa elämässään, sillä kaikki sujuu niin hyvin. Onkin ihmeellistä, että tämä henkilö esiintyy "kukkoilijana", vaikka hän itse on nais-sukupuolinen. Olen ainakin varottanut häntä, mutta siitä ei näy olevan apua. Tunsin hyvin jo keskuudestamme poistuneen Juhani Erikssonin. Jussilla oli hyviä mielipiteitä ja hän sanoikin, että "kyllä Jumala kukkonsa kynii."  

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu