Tuomio

                             Olen aina ajatellut, että meidän ei pidä tuomita muita ihmisiä, ei etenkään niitä joita sanotaan kristityiksi. Tästä syystä minä en uskonut sitä, että minun oma seurakuntani siis Jyväskylän vapaaseurakunta opettaisi väärin. En uskonut sitä senkään vuoksi, että srk. jatkoi toimintaansa normaalisti, eikä Jumala tuominnut, tai estänyt sitä. Tämän vuoksi minä päätin siirtyä pois uskovan asemasta ja kerroin Jumalalle, että olen valmis palaamaan, kun selviäisi se, että olinko väärässä, vai opettaako vapaaseurakunta todella väärin.

                             Tässä meni useita vuosia. Minua  kadutti se, että millaiseksi elämäni oli mennyt. Olin liittynyt AA- kerhoon, koska halusin lopettaa juomisen. Kerholaisille kerroin mm. Juhani Eriksonista. Monet siellä tunsivatkin hänet. Kerroin kristinuskostakin. En kuitenkaan muista, että kuinka sen tein. Olen kertonut sen, että mistä se johtuu, ettei Jumala voinut sallia pelastumistani jonkun uskovan kautta. Jumalalla oli kuitenkin ratkaisu tähänkin. Hän halusi itse antaa minulle vielä menettämäni aseman kristittyjen keskuudessa. Olin ajatellut, että tunnen Raamatun Sanan tarkasti. Kuitenkin minulta oli jäänyt yksi kohta huomioimatta (monen muun kohdan lisäksi). Matteuksen evankeliumin 13.:ssa luvussa Jeesus kertoo, kuinka perkele kylvää lustetta nisun sekaan (väärää oppia). Tosi kristityt sanoivat, että kokoaisivatko he lusteen ja poistaisivat sen. Jeesus vastasikin; ”En ettette kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin”. Jumala sallii väärän opetuksen tässä maailmassa ja tuomitsee sen vasta tämän maailman ajan jälkeen

Raamatun totuus

Sain Jumalalta tehtävän. Lupasin tuoda esille kaikki väärät opetukset ja varoittaa niistä. En silloin arvannut, että kuinka vaikea tehtävä se on.  Todella tärkeää on tietää, että tänä aikana kun maailmamme loppu on lähellä, niin Raamatun mukaan luopumus saa kristityt valtaansa. Silloin avautuu perkeleelle viimeinen tilaisuus. Raamattu kertoo, että itsenäisen Vatikaanin 10. paavi on ns. ensimmäinen peto. Kun tämä paavi kuolee, niin hänen kehonsa valtaa itse perkele (toinen peto) ja ihmiset uskovat, että paavi nousi kuolleista. - Moni ei usko tätä, että Jumala puhuu minulle jatkuvasti. Hän puhuukin niille, jotka tietävät itsensä huonoksi. Tähän viimeiseen harhaan menee koko Vapaakirkko, sekä monia muitakin "hyviä" kristittyjä. Nämä "hyvät" eivät ole lukeneet Raamatun varoituksia, vaan he uskovatkin ihmetekoihin ja itseensä Tätä sinulle opettaa mm. Uusi viini opetus. Paavali varoitti kirjeissään tämän viimeisen ajan harhoista, mutta nämä "hyvät" kristityt eivät uskokaan Raamatun varoituksia, sillä he uskovat omaan hyvyyteensä, eli Jumalan sijasta ihmiseen. "Tästä ei saisikaan varoittaa"

Osiossa "kristittyjen yhteys" olen kertonut tästä väärästä yhteydestä. Väärä yhteys hyväksyy kaikki väärinkin opettavat "kristityt"    Apostoli Paavali mainitsee esim. Kirjeissään Timoteukselle monia ihmisiä nimeltä, eikä hän kutsunut heitä veljiksi.   Vapaakirkko ei opeta vieläkään Raamatun mukaan. Raamattuhan kertoo, että srk:n vanhimmiksi valittaisiin vain miehiä. Kuitenkin vielätänäkin päivänä vanhemmistoon kuuluu ainakin yksi nainen. Niin oli minunkin  aikana. Vanhemmistohan oli seurakunnassa ns. itseään täydentävä. Se tarkoittaa, että sen jäseneksi valitaan vain vanhemmiston ehdottama.  Paavali kirjoitti paljon kirjeitä seurakunnille ohjeeksi. Ne olivat täyttä asiaa, eikä hän kirjoittanut vertauksia. Hän kirjoitti mm. , että poika alistetaan Jumalan valtaan. En minäkään kirjoita vartauksia. Se selviää seuraavasta kirjoituksesta ;

 Moni tuntuu uskovan, että Jumalalla on monta eri persoonaa. He siis uskovat. että Jumala olisi myös Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. He siis ovat luoneet kolmiyhteisestä Jumalasta oman opin, joka on Raamatun vastainen. Seuraavasta linkistä voi lukea sen, että opetus on aivan Raamatun vastaista. Kirjoituksessa sanotaan oppia saatanalliseksi. On suorastaan ihmeellistä, että joku kristityksi sanottu seurakunta opettaa saatanallista oppia. Sen, että Kristus todella on Jumalan poika voi lukea esim. sananl. 8:sta. Kannattaa lukea myös Raamatun jakeissa olevat alaviitteet. Esim. Joh. evankelimin jae 1 ohjaa lukijan katsomaan sananlaskujen 8 lukua ja sen jakeita 24-26

                                     Väärän  opetuksen seuraus

      Olen kertonut kuinka Vaajakoskelainen seurakunta opettaa väärin. He siis opettavat, että Jumala olisi sama, kuin Jeesus, tai Pyhä Henki. Tämän vuoksi seurakunnasta erosi henkilö ja liittyi vapaakirkkoon. Siellähän rukoillaan Raamatun vastaisesti Pyhää Henkeä, joka aivan selvästi ei olekaan Pyhä Henki vaan onkin perkele. Tämä seurakunta siis johti tuon miehen harhaan, niin että hän opettaa nyt muillekin tätä väärää oppia. Kannattaa lukeakin Raamattua tarkasti ja rukoillen.

Pyhä Henki ei ole Jumalan kolmas persoona (jumalaoppia.com)


Kolmiyhteinen Jumala

                      Minä uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, siis Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Tästä asiasta tuntuu olevan monenlaisia käsityksiä ja sen vuoksi päätin tämän kirjoittaa. Monet tuntuvat uskovan, että Jeesus, tai Pyhä Henki olisi sama, kuin Jumala. Kolmiyhteisyys ei kuitenkaan sitä tarkoita. Raamatun Sanan mukaan Jumala on yksi. Kolmiyhteisyys mielestäni tarkoittaa sitä, että Jumala tarvitsee käytössään myös Poikaa ja Pyhää Henkeä. He tekevät siis yhteistyötä Jumalan kanssa. Käytän aina alkuperäistä Raamattua, sillä Jumala ei muuta sanaansa. (käännetty 1933/1938) näitä Raamattuja kuluu minulta melko paljon, sillä vaikka luen hitaasti ja rukoillen, niin luen enemmän kaksi kertaa vuodessa koko Raamatun.

                      Minulla oli hyvä naapuri nimeltä Olavi Oivanen. Hänkin oli aidosti uskossa, mutta koska hänen seurakunnassaan tämä asia opetettiin väärin, niin hän sanoi minulle, että hän ei usko koko kolminaisuusoppiin. Tämän vuoksi hän jäi pois seurakunnasta. Uskon kyllä siitä huolimatta, että hänen uskonsa oli Jumalalle kelvollinen.

                      Eräs henkilö otti minuun yhteyttä ”netin” kautta ja kertoi minulle, ettei hän ymmärrä sitä kuinka opetuksen mukaan Jeesus olikin itse Jumala. Vastasin hänelle, että se on väärää opetusta Luepa 1.Kor.15:27-28 Siinähän sanotaan, että lopulta poikakin alistetaan Jumalan valtaan. Hän sitten kiitti minua ja sanoi tarkistaneensa jakeen ja se oli oikein käännetty. Tänä päivänä monet kristittynäkin pidetyt ajattelevat, että Paavalikin puhui vertauksia ja hänen suora puheensa pitäisi tulkita. Usein se tulkitaan niin kuin haluamme uskoa.

                       Voin antaa lisää todisteita siihen ettei Jeesus ollut Jumala. Ne on kaikki Raamatusta saatuja; Jeesus sanoi ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin” Mk.10:18 Jeesus rukoili Isää; Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Luuk.22:42     Annan vielä yhden Raamatun todistuksen. Matt.7:26 ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit” Jos Jeesus olikin Jumala, niin kuin toiset väittävät, niin miksi Hän huusi itselleen ja rukoili itseään. Tällaisia todisteita löytyisi enemmänkin, mutta mikäli et usko näitä, niin on parempi, että pysyt edes uskossa Jeesukseen ja Hänen uhrikuolemaansa puolestasi. Jeesus olikin Jumalan Pyhän Hengen kautta neitseestä ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika. Jeesuksella oli vielä tehtävä tuonelassa. Hän kertoi siellä oleville vanhan testamentin pyhille, että Hän on kuollut synnittömänä heidänkin edestään.

                     

                      Tiedän sen, että Kristuksen tie ei ollut helppo tie. Jeesus rukoilikin Jumalaa; ”Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja.” Pietari kertoo kirjeissään, että myöskään Kristuksen seuraaminen ei ole helppoa. Kun kristitty lulkee vastavirtaan tämän maailman kanssa, niin hän joutuu usein vastakkain myös niiden kanssa, joita sanotaan uskoviksi. Juutalaiset ajattelivat olevansa Jumalan kansa siten, että he olivat mielipiteineen oikeassa. Tänäkin päivänä on sellaisia uskovia jotka ajattevat olevansa oikeassa. Pietari kirjoittaa, että me kärsimme itsemmekin tähden, että uskomme kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisammaksi kuin katova kulta.


        Olen kirjoittanut kolmesta eri käsitteestä. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ne kaikki liittyvät toisiinsa. Isä on tietysti kaiken luoja, eli Jumala. Paavali kirjoittaakin; ”Vaikka olisi niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me Hänen kauttansa. (1.Kor.8:4-6)  On siis vain yksi Jumala, joka on luonut kaiken. Ihmisellä, kristityksi sanotullakin voi olla muita jumalia. Kaikkein yleisin jumala on raha. Toinen on tietysti kunnia ja arvostus. Ihminen itse haluaakin olla jotain enemmän, kuin muut ovat. Kaikki tämä on tietysti epäjumalan palvontaa. Paavali siis kirjoitti myös Jeesuksesta. Hän kirjoitti, että Jeesus on tarkoitettu kristityn Herraksi. Voi olla, että toiset luulevat Jeesuksen syntyneen vain Pyhän Hengen kautta ihmiseksi ja Maria oli Hänen äitinsä. Todellisuudessa Jumala oli jo alussa Hänen Isänsä. Tämän voi lukea vaikkapa  sananl.8:22 alkaen. Sehän kertoo näin; ”Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.  . . . Kun Hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.  . . . .  Silloin minä Hänen sivuillansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin Hänen edessänsä kaikin ajoin; leikitsin Hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni oli ihmislapset. Isä Jumala on niin viisas, että Hän jo ennen maailman luomista loi ihmiselle armon ja pelastuksen, eli Jeesuksen.

                      Jeesus siis on todellakin Jumalan Poika. Ei Hän ollut Jumala. Jumala loi Hänet jo ennen, kuin Hän loi maailman. Sen vuoksi minä nimitän Jeesusta Herraani Jumalalliseksi. En minä tätä maailmaa nimitä Jumalalliseksi, vaikka Isä loi senkin. Hän teki kaiken tämän Pyhän Henkensä kautta. Nyt siis on todistettu se, ettei Jeesus ole Jumala, eikä myöskään Pyhä Henki ole Jumala. Tästä Raamatun paikasta minua informoi Vihtavuoren baptistisrk:n Erkki Luoto ja olen siitä hänelle kiitollinen. 

Ei järkeäKuunnellessani radio Deitä kuulin jonkun saarnamiehen sanovan totuuden. Hän nimittäin
sanoi, että ”Uskossa ei ole mitään järkeä.” Se oli mielestäni hyvin sanottu. Ihmisen järki vain pilaa aidon uskon. Kun alamme lukemaan Raamattua, niin kannattaa unohtaa oma järki ja vain uskoa se, mitä Raamattu sanoo.

Jumala puhuu Raamatun kautta ja ihmisen sydämen asenne on silloin tärkeämpi, kuin
ihmisen vajavainen järki, tai ns. ihmisviisaus. Ihmiset ovat ajatelleet ”järjellään” ja he ovat päättäneet muuttaa Jumalan Sanaa, sillä he ovat ajatelleet, että Jumala olisi samanlainen, kuin ihminen ja Jumalakin muuttaisi Sanaansa. Myös moni väärä oppi, tai opetus on alkanut, kun ihminen on turvautunut omaan järkeensä. Koko vapaakirkon opetus meni harhaan, kun he ajattelivat kuinka Pyhä Henki teki valtavia ihmeitä Jeesuksen kautta. Niinpä he vastoin Raamatun ohjetta alkoivat rukoilla suoraan Pyhää Henkeä. He eivät välittäneet siitä, kuinka tämä rukoiltu henki heille vastasi. He sanoivat Jumalan vain koettelevan heitä, että he nolaisivat itsensä ihmisjoukon edessä ja käyttäytyisivät kuin eläimet. He myös kielsivät arvostelemasta tapahtuvia ilmiöitä ja uskoa johon ne perustuivat.

Me elämme nyt ns. lopun aikaa. Raamatussa varoitetaan erityisesti tästä ajasta, mutta koska Raamatun luku on niin kovasti aikaa vievää, niin ihmiset ovat unohtaneet tuon kaikkein tärkeimmän ja ajatelleet, että he käyttävät omaa "järkeään". Sielun vihollinen, eli perkele tietää tämän ja sen vuoksi perkele kylvää ns. lustetta oikean nisun sekaan. Ihminen ”viisaudessaan” on kehittänyt koko ajan ns. uusia perinnäissääntöjä. On esimerkiksi otettu käsitteet Isä Poika ja Pyhä Henki. Näistä toiset seurakunnat ovat kehittäneet kokonaan uuden opin. 
He ovat opettaneet, että nämä voidaan jollain tavalla yhdistää ja ne ovatkin kaikki ainakin osittain Jumalia. Tällaista oppiakaan ei löydy Raamatusta, vaan se on ihmisen itsensä
kehittämä.

Palaan vielä Vapaakirkon Toronto-opetukseen. Samat henkilöt ovat mukana tässäkin opissa,
jonka vielä tuon esille. Kyseessä on ns. ”Uusi viini”- opetus. Sen kehittäjiä ovat ainakin Kenneth Hagin ja Copeland. Koska Jeesuksen takaisin tulo on kestänyt näin kauan, niin he opettavat Kristuksen olevan vain pelkkä pää ilman ruumista. Seurakunta olisi tuo ruumis ja sen on muututtava täydelliseksi ennen Jeesuksen tuloa.
Tällaisen Raamatun vastaisen opin siis ihmisjärki on kehittänyt ja tietysti mukana on ollut itse valheen isä, eli perkele.

Raamattu on väännetty uudelleen niin monesti, että en enää tiedä, löytyykö uudesta
väännöksestä itsensä Kristuksen varoitukset tästä lopun ajasta. Jeesushan opettaa esim. Matt.24. luvussa;
Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen; ”Minä olen Kristus” ja he eksyttävät monta. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta  Ja sen tähden, että  laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Jos lukee rukoillen esim. Danielin profetioita, niin niistä voi löytää katolilaiset ja heidän ”maansa”, joka on itsenäinen Vatikaani.
Lisäksi voi päätellä, että Vatikaanin 10. paavi on ns. ensimmäinen peto. Toinen
peto, eli antikristus onkin itse perkele, jonka Jumala häätää pois taivaasta ja niin Jumalan Hesekielille antama profetia täyttyy.                Hyvän puun tuntomerkit

 

Jeesus varoittaa vääristä profeetoista ja kertoo, että huonon ja hyvän puun erottaa siitä, että minkälaisia hedelmiä ne tuottavat.   (Matt.7:15-23)

   Yllättävää tuo Jeesuksen kielenkäyttö. Mies puhuu suoraan, toisin kuin meidän aikanamme on tapana. Hänen suuttumuksen aihekin on yllättävä. Hän ei puhu väärintekijöistä vaan väärin opettavista. Me olemme tunkeneet Hänen suuhunsa oman aikamme puheenaiheita ja tehneet Jeesuksesta sivistyneen ja humaanin. Jeesus sen sijaan puhuu suoraan vääristä profeetoista ja lupaa heidän käyvän köpelösti. Heidät heitetään tuleen.

Yllätys koittaa niillekin, jotka ovat Jeesukseen päin kallellaan, mutta eivät anna sen vaikuttaa elämänsä valintoihin ja noudata eteen tulevissa tilanteissaan Jumalan kutsua.

Mutta suurin yllätys on varattuna ihmisille, joita luulemme eturivin kristityiksi. Yllätymme, että heidät edes mainitaan täällä lammasturkkisten susien joukossa. He ovat ajaneet ulos riivaajia ja profetoineet ja tehneet muitakin voimatekoja. He ovat niitä, joista lehdet kirjoittavat ja joita tv-lamput valaisevat. Ja kuitenkin juuri heistä Herra sanoo, ettei tunne. Yllättävää!

Mutta onko tuo mikään ihme. Sitä, joka yrittää rynniä taivaaseen esitellen omia tekojaan, ei tunneta eikä tunnusteta armon valtakunnassa.

Taivasta ei menetetä yhden tai kahdenkaan lankeemuksen takia, mutta jos koko perusta on väärä, oikeatkin teot ovat pelkkää paperia.

 Edellä oleva kirjoitus on kopioitu Sana lehdestä 14/22 ja kirjoitus on Teologia tohtori Teemu Kakkurin laatima.

       Teemu kakkuri kirjoitti Sana lehdessä kuinka ne, jotka luottavat omaan hyvyyteensä ja perkeleen valheisiin saavatkin kokea kovan kohtalon. Hän kirjoittaa, että nämä jotka luulevat itsestään jotain suurta heitetään tuleen. Minäkin olen luvannut varottaa tällaisia ihmisiä. Sen vuoksi olen kirjoittanut Vapaakirkon opettajista, sekä Adventtikirkon opettajista. Sen vuoksi olen varottanut esim. Timo Soinia, joka markkinoi väärää katolilaista opetusta, tai niitä jotka opettavat jehovan todistajien väärän ns. uuden maailman käännöksen mukaan. Kun perkeleen synti on ylpeys, niin hän opettaa toisillekin, että he ovat kuin Jumala

          Tähän alle olen kirjoittanut kaikkein tärkeimmät asiat, eli yhteenveto                   
Alkuperäinen Raamattu on maailman tärkein kirja. Se on kirja sekä ihmiskunnan

historiasta, että tulevaisuudesta. Alkuperäistä Raamattua ei olisi ihminen yksin pystynyt kirjoittamaan. Sitä kirjoitettaessa ei ollut käytettävissä tietokonetta. Raamatun jumalallisuuden todistaa siitä löytynyt ns. numerosinetti. Numerosinetin löysi Ivan Panin. Noin 50 vuotta hän työskenteli 12-18 tuntia päivässä laskien kirjaimia, sanoja ja niiden numeroarvoja, hahmotellen asiayhteyksiä ja ratkaisten matemaattisia ongelmia. Hän työskenteli palkatta saadessaan osoittaa Raamatun tekstien jumalallisen inspiraation. Kannattaa siis lukea mahdollisimman alkuperäistä käännöstä.  (1933/1938) on käännös, jota minä itse luen.

                             Raamattu kertoo, että Jumala loi maailman kaikkeuden 6 päivässä. Siihen sisältyy siis kaikki tähdet, kuu ja aurinko. Lisäksi hän loi ihmisen ja eläimet. Koska kaikki on luotu niin nopeasti, niin sen ikää ei pysty ihmisen käyttämillä ajanmittausmenetelmillä mittaamaan. Joka tapauksessa mittaukset osoittavat kaiken huomattavasti vanhemmiksi. Tästä johtuukin se, että monet eivät usko koko Raamattuun. Raamatussa kerrotaankin, että lopun aikana ns. luopumus pääsee valtaan. Ihmiset luopuvat uskosta senkin vuoksi, että alkuperäistä Raamattua muutetaan tekemällä siitä uusia käännöksiä, jotka eivät enää olekaan Jumalan Sanaa. Raamattu jakaakin koko ihmiskunnan kahdeksi puolueeksi. On niitä, jotka uskovat Jumalaa ja sitten on niitä, jotka uskovat ihmiseen itseensä. Ihmisten tulevaisuus riippuukin siitä, kuinka he uskovat. Monet meistä ajattelevat, että ihmisen elämä päättyy ihmisen kuollessa tästä ajallisesta elämästä. Jumala on kuitenkin luonut ihmisen kuvakseen. Se tarkoittaa sitä, että vaikka se kuva on nyt sielun vihollisen pilaama, niin ihminen elää iankaikkisesti. Ihminen saa itse valita, että elääkö hän Jumalan yhteydessä Jumalan tahdon mukaisesti vai luottaako hän syntiseen ihmiseen itseensä niin, että hän elää iankaikkisuuden erossa Jumalasta.

                             Me elämme nyt aivan lopun ajan kynnyksellä. Olen poiminut Raamatusta todisteet, jotka tästä kertovat. Yksi todiste on valtio nimeltä Vatikaani. Profeetta Daniel kertookin tästä ”oudosta maasta”. Vatikaani on sellainen valtio, jossa minä itsekin olen vieraillut. Se sijaitsee Italian pääkaupungin Rooman sisällä ja kävin siellä, kun olin seuraamassa poikani Jonin kilpailua. Vatikaania johtaa aina virkaan valittu paavi. Hän on henkilö joka tunnetaan kautta koko maailman. Useimmat pitävät tietysti paavia aitona kristittynä, jona hän esiintyy. Olen kuitenkin löytänyt paavin uskosta sellaisia asioita, jotka eivät tue tätä käsitystä. Paavin opetus on täysin Raamatun vastaista. Paavihan kertoo, että tieteen opetus siitä kuinka kaikki on syntynyt niin kuin kehitysoppi opettaa olisikin totta ja Raamatun kertomus olisikin vain vertauskuvallinen. Hän on jatkanut väärää opetusta kertomalla, että kaikki ihmiset pelastuvat ja pääsevät uuteen maahan uuden taivaan alle huolimatta siitä, että kuinka ja mihin he uskovat. Hän ei huomioi esim. Paavalin opetusta ja kärsimyksiä vaan vetoaa siihen, että Kristus kuoli kaikkien ihmisten edestä. Olen kirjoituksissani todistanut sen, että paavia voi Raamatun mukaan nimittää ensimmäiseksi pedoksi. Toinen peto, joka kuulemani mukaan on jäänyt suureksi arvoitukseksi onkin itse perkele. Sen voi lukea esim. kohdasta   Ilm.12:7-9

                             Tästä pedosta ilmestyskirja kertoo myös enemmän. Se varoittaa kumartamasta petoa ja ottamasta sen merkkiä otsaan tai käteen. Ilm.14:9      Peto mm. vaikuttaa ihmisen kaupankäyntiin niin ettei hän voi käydä kauppaa ellei tunnusta häntä kristukseksi. Kaupan käynti tapahtuukin ”verkossa”.

Laskin, että itsenäisen Vatikaanin johtaja, eli paavi on vaihtunut n.10:n vuoden välein. Nykyinen paavi Fransiscus on järjestyksessään 8.  Siis vielä seuraava paavi ei olekaan ns. antikristus. Seuraava on 9. ja vasta kymmenes on tulkintani mukaan Paavalin varoittama antikristus. Hänet siis surmataan Jerusalemissa ja hänen kehonsa valtaa itse taivaasta alas syösty perkele. Siihen ei siis kulu montaa kymmentä vuotta. Sen jälkeen perkele (eli liian kauniiksi luotu kerubi)

aloittaa sodan Israelia vastaan. Toivon, ettei Suomi osallistuisi sotaan. Monet ihmiset eivät enää lukea lkuperäistä Raamattua ja sen vuoksi he luulevat, että Kristus olisikin ollut tämä ”kuolleista noussut” antikristus. Sen jälkeen kuitenkin Jeesus Kristus, eli oikea kirkas kointähti (Ilm.22:16) palaa niin kuin alkuperäinen Raamattu kertoo Matt.24:30 ja ihmiset parkuvat, sillä he ovat luulleet antikristuksenolevan aito Jeesus.

     
f I L I I V I C a r I V s D e I   on paavin virkanimi. Siitä löytyy roomalaisilla numeroilla luku 666 

Raamattu kertoo, että Jumala herättää ensin uskonsa takia marttyyri kuoleman kärsineet ihmiset. Heitä varten on valmistettu ns. tuhat vuotinen valtakunta, joka on sellainen, jonka Jumala oli tarkoittanut sen olevan. Vasta sen jälkeen muutkin kuolleet herätetään ja heidät tuomitaan sen perusteella, että ovatko he vastaan ottaneet Jeesuksen Kristuksen.

 

 Olen kertonut senkin, että kun 10. paavi saa surmansa Jerusalemissa, niin hän muka herää kuolleista. Paavin kehon on kuitenkin ottanut haltuunsa itse perkele, jonka Jumala on karkoittanut maan päälle, että hän saisi surmansa ihmisten tavalla. Tuon paavin kehon vallannut perkele on olevinaan kristus. Tuo "valejeesus" julistaakin maailmansodan Israelia vastaan. Hän haluaa kaikkien maiden osallistuvan sotaan. Koska Jumala on johdattanut kaikki uskovat Israelin kansalaiset turvaan, niin sen jälkeen hän ottaa kohteekseen pakanakristityt. Kristityiltä kielletään kaikki kaupankäynti, elleivät he tunnusta "kuolleista noussutta" paavia kristukseksi. 

                                  Oudot käsitykset

                      Kun seuraa tämän maailman käsityksiä, niin pääsisi nauru, elleivät ne olisi ihmisille  niin vahingollisia. Ne ovat sitä, koska ne perustuvat ihmisille opetettuihin vääriin tietoihin. Me emme halua uskoa sitä, että maailma ei ole syntynyt itsestään, vaan Jumala on sen luonut. Me ajattelemme, että koko näkyvä maailmankaikkeus on syntynyt itsestään, siis ilman Jumalaa. Maailman luominen on kerrottu Raamatussa, mutta eiväthän ihmiset yleensä siihen usko. Nyt joku on tehnyt elokuvan, jossa käsitellään sitä, että mitähän ulkoavaruudesta tulleet asukit meistä ajattelisivat. Kuitenkin Raamattu kertoo, että Jumala loi koko maailman n. 6000v sitten. Koko maailmaan kuluu tuo ns. ulkoavaruuskin. Jumala loi elollisia olentoja vain tämän maan päälle. Siis ns. avaruuslennot, joilla etsitään asutusta muilta planeetoilta ovat pelkkää rahan tuhlausta. Ne rahat voisi käyttää maailman nälkäisten ihmisten ruokkimiseen, tai sitten Jumalan Sanan levittämiseen.     Seura- lehdessä oli seuraavan lainen kirjoitus; "päivä marsissa" 

Kuvitellut marsilaiset yleistyivät 1950-luvulla tieteisfantasioiden vakiohahmoiksi, jotka lukemattomissa tarinoissa uhkasivat Maata. Näistä kuvitelmista hakee vauhtia dokumenttiPäivä Marsissa.    Näinhän moni todella uskoo, sillä he eivät usko Raamattua.

 

 

Rahan himo

                      Raamattu kertoo, että jotka rikastua tahtovat lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. (1.Tim.6:9-10)  Koko ihmiskunta on tämän himon alainen. Me ihmiset haluamme aina olla muita ihmisiä parempia. Kuitenkin 8. jae sanoo; Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Jokainen meistä joutuu päättämään, että mikä on hänen suhteensa ”väärään mammonaan”. Se myös määrää sen, että mikä on hänen suhteensa Jumalaan. Olen huomannut sen, että kristityn vanhemman usko ei merkitse mitään silloin, kun on kysymys esim. rahan himosta.  Vanhan testamentin Kuningasten kirjasta voi lukea esimerkkejä Jumalaan uskovien jälkeläisistä. Siinä kerrotaan mm. Hiskiaasta ja hänen pojastaan Manassesta. Kerrotaan, että Manasse oli kuninkaana Jerusalemissa 55v. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. (2.Kun.:1)

         Usein Jumala puhuu minulle silloin, kun teen jotain työtä. Hän puhui minulle tänäänkin  leikatessani nurmikkoa. Lapsenikaan eivät välitä auttaa minua jolleivat saa rahallista korvausta. Olen saanut huomata sen, että minua autetaan vain silloin, jos minulla on rahaa. Nyt minulla ei sitä ollut yhtään ja jouduin vastaamaan lainapyyntöön, etten voi lainata, koska minulla ei ole mistä lainata. Tästä palkkioksi puhelin suljettiin korvaani. Haluaisin toki auttaa muita, mutta mikäli minulla ei ole antaa apua, niin en pysty sitä tekemään. Nykyajan ihmiset luulevat, että meillä vanhuksilla on aina rahaa. Minä kuitenkin lopetin kaikki koulut kesken ja avioiduin 18 vuotiaana. Minä aloin elättämään perhettäni ilman alkupääomaa. Vaimoni ei pystynyt käymään työssä invaliditeetin takia. Otin lopulta lainaa omaa asuntoa varten. Silloin inflaatio oli aivan eri luokkaa kuin nykyisin. Euriborikin oli lähemmäs 10%, kuin 1%. Kuitenkin Jumala johdatti elämääni niin, että nykyään meillä on velaton asunto. Minä en ole koskaan halunnut rikastua, eikä minulla ole ollut tuollaista rahan himoa, vaikka olenkin joskus aiemmin täyttänyt lottokupongin.

        Ei ole ihme, että perkele käyttää hyväksi ihmisten rahan himoa. Katolilainen kirkkokunta opetti jo aivan alussa, että ihminen voisi rahalla ostaa taivaspaikan. Minä olen nähnyt sen, että myös nykyisissä protestanttisissa seurakunnissa raha on aivan Jumalan asemassa. Kun se on sitä esim. vapaakirkossa, niin ei ole ihme, että se on sitä myös monissa sen jäsenissä. Tunnen hyvin erään vapaakirkkoon kuuluvan henkilön, joka rahan rakkauden vuoksi johdatti poikansa avieroon. Nyt minusta kuitenkin näyttää siltä, että ehkäpä tuo mies on päässyt eroon äitinsä opetuksesta. Taivaspakan ostaminen rahalla oli siis katolilaisten ensimmäinen harhaoppi. Koska raha on ihmisten mielissä yliarvostettu, niin perkele käyttää sitä viimeisenäkin harhana. 

        Kun perkele on henkilökohtaisesti tämän maan päällä (kuolleen paavin kehossa), niin perkele antaakin sellaisen asetuksen, että ihmiset eivät voi käyttää rahaa, elleivät tunnusta antikristusta ylösnousseeksi Kristukseksi. Todellinen kristitty voi tietysti tästä kieltäytyä. Tämän vuoksi hän joutuu vangituksi, tai pääsee hengestään. Näin voi käydä, jos ei esim. maksa asuntonsa yhtiövastiketta, tai sähkölaskua, jonka tulisi tapahtua tietoverkon kautta.

                                                             Kadotus

                      Uusi testamentti mainitsee yli 20 kertaa asian, jonka nimi on kadotus. Toiselta nimeltään kadotus on helvetti. Moni voi ajatella, että kuinka hyvä Jumala olisi luonut sellaisen asian, kuin on helvetin tulinen järvi. Tässä kirjoituksessa minä todistan, ettei Jumala olekaan luonut helvettiä. Niin ei myöskään teidän taivaallisen Isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. (Matt.18:14)

                      Jumala ei siis ole luonut kadotusta. Mitähän siis on helvetti, tai kadotus? Raamattu kertoo, että Jumala hävittää kaiken luomansa ja tekee siitä uutta. Siis Jumala, joka on luonut kuuden päivän aikana koko maailmankaikkeuden lukuisine tähtineen, (Pelkästään Linnunradan tähtien määrää on vaikea laskea. Tämä johtuu siitä, että monet pienet tähdet, niin sanotut punaiset kääpiöt, loistavat melko heikosti. Arvioiden mukaan Linnunradassa on 100-400 miljardia tähteä.) tulee hävittämään kaiken luomansa. Koko tämä maailmankaikkeus tulee palamaan. Sen mukana kaikki kuolemattomat sielut, jotka ovat rakastaneet tätä maailmaa rikkauksineen myös palavat. Siis 100-400 miljardin tähden palaminen kestää ikuisuuden. Ne ihmiset, jotka eivät usko Jumalaan palavat ikuisuuden tämän suuresti rakastamansa maailman kaikkeuden mukana. Pietari kirjoittaa 2.Piet.3.13 ”Me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.”

                             Tässä pahassa maailmassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka rakastavat tätä maailmaa. Toiset rakastavat kunniaa, esim. urheilija, joka saavuttaa jotain sellaista, jota eivät toiset ole saavuttaneet rakastaa omaa itseään. Valtion päämiehet, niin kuin vaikkapa Putin rakastaa elämäänsä ja saavutuksiaan tässä maailmassa. Toiset uskovina pidetyt ja papeiksi sanotut rakastavat vaikkapa omaa seurakuntaansa, sillä he ajattelevat tehneensä jotain suurta. He johtavat harhaan muitakin, jotka uskovat heihin, mutta eivät usko Jumalaan. Nyt olen osoittanut sen, että helvettiä ei tarvitse luoda erikseen. Ihmiset ovat sen luoneet ja sen vuoksi he rakastavat helvettiä.  

Jeesuksen nimessä

                      Usein me syntiset ihmiset luulemme, että me voimme tehdä mitä vain ihmeellisiä tekoja Jeesuksen nimessä. Me kuvittelemme niin, että on vain kysymys uskomme määrästä.

                      Me ajattelemme, jos jotain ihmeellistä tapahtuu, että silloin oli kysymys meidän suuresta uskostamme. Me käytämme silloin väärin käsitettä Jeesuksen nimi. Me emme pysty tekemään mitään Jeesuksen nimessä. Ainoastaan me voimme Hänen nimessään julistaa synnit anteeksi. Silloin Jumala siihen vastaa vapauttamalla tuon ihmisen syntitaakasta, mikäli tuo ihminen rehellisesti haluaa tehdä parannuksen. Jumala tekee silloin tuolle ihmiselle oikeuden mukaan, sillä Jeesus Kristus on jo sovittanut hänen syntinsä ja kärsinyt hänen edestään siitä huolimatta, että kuinka suuria synnit olivat.

Jeesuksen paluu

                      Kirjoitan nyt siitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen takaisin tulosta.

                      Tästä kertoo esim. Matteuksen luku 24. Tämähän on yksi tärkeimmistä uuden testamentin profeetallisista luvuista. Siinä kerrotaan mm. Niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. Jae 30. kertoo; Ja Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tämän jälkeen enkelit kokoavat Kristuksen valitut kaikkialta maailmasta.

                      Raamattu kertoo sen olevan ahdistuksen aikaa. Kristittyjä myös varotetaan. ”Jos joku silloin sanoo teille: Katso täällä on Kristus, tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin."

                      Tästä samasta asiasta kirjoittaa myös apostoli Paavali. Se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ensin ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä.

                      Olen jo aikaisemmin kertonut, että tuo laittomuuden lapsi on Vatikaanin itsenäisyyden ajan 10. paavi, joka opettaa Jumalan Sanaakin väärin. Tuo ihmisten Jerusalemissa tappama paavi muka nousee kuolleista ja tekee vielä suurempia ihmeitä, kuin paavi teki aiemmin, sillä kuolleen paavin kehon onkin vallannut itse perkele. Kannattaa huomata, että oikea Jeesus Kristus ei kertonut, että Hän tulisi takaisin, niin kuin tulee tämä antikristus.

                      Nyt kaikkien tosi kristittyjen tulisi ymmärtää se, etteivät he uskoisi sitä mitä tämä antikristus valehtelee. Olen tämän kaiken kertonut rukoiltuani Jumalan apua ja luottaen alkuperäiseen Raamatun käännökseen.

                      Kirjoitin tämän myös sen takia, että tiedän perkeleellä olevan älykkyyttä yhtä paljon, kuin ns. viisaimmilla ihmisillä. Hänellä ei kuitenkaan ole Jumalan viisautta.  Nyt vaikuttaa siltä, että Venäjän ja Ukrainan sodassa voisi olla välittäjänä paavi. Tällöin ihmisillä olisi suurempi kunnioitus tuota roomalaiskatolista paavia kohtaan. Silloin he myös helpommin uskoisivat kaikki paavin esittämät valheet. - Mikäli näin tapahtuisi, niin silloin edes Putinia ei tuomittaisi hänen ajallisen elämänsä aikana. Ainakin Venäjä saisi jatkaa huolimatta sen tekemistä sotarikoksista. - Jo nykyinen paavi voisi kertoa kaikille väärän opetuksen. Siis sen, että koska Jeesus kuoli ristillä, niin ketään ei tuomita. Ei Putiniakaan, eikä ketään syntiä tekevää. Koska sota loppuisi, niin useat uskoisivat sen valheen.an 

 

Daniel 7:

            Silloin, kun Jeesus itse minua kohtasi ja antoi minulle uskon aivan niinkuin Hän antoi uskon Paavalillekin, niin Danielien kirjan 7. luku oli se, josta aloitin jälleen Raamatun lukemisen. Tänään 6.3.2022 minä koin, että minun on vielä tuotava esille Danielin profetia, joka on kerrottu luvussa 7. on mielenkiintoista, että nämä valtiot, jotka osallistuvat tähän Putinin aiheuttamaan ”konfliktiin” ovat samat, kuin on toisessa maailman sodassa.

Daniel kertoo, että maailman meressä on valtioita, joilla on erityinen osa maailman loppuajassa. Yksi on siis Venäjä, josta Daniel kertoo sen olevan karhun näköinen. Sille sanottiin; Nouse ja syö paljon lihaa.

Jakeessa 4 kerrotaan valtiosta, jolla oli kotkan siivet. Sen vuoksi ajattelin sen tarkoittavan ”natsisaksaa”. Nyt, kun sitä ajattelen, niin tämä näky voisi tarkoittaa myös itse perkelettä. Jaehan kertoo; ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän. Siis tässä profetiassa perkeleellä on ihmisen sydän, eli se on Ilmestyskirjan toinen peto. Jae 6 kertoo, että olisi pantterin kaltainen peto, jolla oli neljä siipeä ja sille annettiin valta. Tämähän voisi olla Euroopan unioni, eli liittovaltio. Neljäs peto olisi kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä. Se oli erilainen, kuin toiset valtiot. Vatikaanihan on todella erilainen valtio. Daniel kertoo, että se tuottaisi turmion uskoville, siis Jumalan kansalle. (Dan.8:24)

Voihan olla, että profetia tarkoitti tätä nyt meneillään olevaa Venäjän aiheuttamaa konfliktia. Joka tapauksessa tämä ei ole vielä tämän maailman loppu, vaikka loppu onkin lähellä. Vatikaanissa olisi kymmenen johtajaa, eli paavia. He opettavat väärin ja siten pilkkaavat Jumalan Sanaa. Olen ymmärtänyt, että Israel on vaikuttamassa tähän viimeiseenkin tapahtumaan. Olen jostain lukenut, että Israel olisi ollut yhteydessä Putiniin. Ehkä se voisi toimia rauhan välittäjänä, tai ehkä välittäjänä toimiikin Vatikaanin roomalaiskatolilainen paavi. Näin tuo ilmestyskijan ensimmäinen peto saisi kristittyjäkin puolelleen.

        Nyt, kun olen asiaa tarkemmin miettinyt olen tullut siihen tulokseen, että Danielin 7.-luku kertookin viimeisestä sodasta Israelia vastaan. Ilmankos Danielin valtasi pelko kaikesta tästä. Perkele, joka on Jumalan vastustaja on aina vihannut Israelia ja sen juutalaisia. Sehän johtuu siitä, että juutalaisten kautta kristinusko Jumalaan onkin levinnyt koko maailmaan. kun ensimmäisen kerran luin profeetta Danielia, niin ajattelin siinä kerrottavan 2. maailmansodasta. Ajattelin sen siksi, koska sodan kohteena olivat juutalaiset. Kun kuitenkin Dan.7:4 kertoo perkeleestä tulevan ihmisen, niin ymmärrän sen niin, että kyseessä on ns. viimeinen sota, jonka kohteena on ensiksi Israelin messiaaniset juutalaiset ja sen jälkeen koko maailman kristityt.   Minä mainitsin tämän asian jo etusivulla. Jos kaikkivaltias Jumala niin ilmoittaa, niin perkeleestäkin tulee ihminen. Hes.28:9  käännös 1933/1938     Sen, että perkele on henkilökohtaisesti maan päällä voi lukea myös ilm.22:9

Uusimmat kommentit

17.03 | 17:51

Olen tullut uskoon vuonna 1994 noin suunnilleen. Olen kovasta menneisyydestä pelastunut ja saanut uuden elämän. Toronton eksytystä vastaan täytyy infota uskovia. Se on pettävää. Kiitos sivuistasi

28.02 | 06:31

En ole varma vaikuttaa se oikea Henki siellä enemmän sielullista ja lihallista toimintaa siellä,yksikin henkilö poistui sieltä, en ole varma kannattaako mennä uudestaan.

01.03 | 19:29

Olen kyllä sitä mieltä että korkeaa veisua ei pitäisi hengellistää ollenkaan, se on vain runoutta.Monet ovat sitä selittäneet, mutta jotenkin se on onnetonta kuultavaa.Voihan mieleni muuttua

20.03 | 13:50

Olen Enska kaivannut sinua. Käytiin ennen pari kertaa Naaralla. Miika lähetti myös terveisiä.

Jaa tämä sivu

 

 

Koulutus

 

 Koska tässä ihmiskunnassa opetetaan väärin, niin olen kiitollinen Jumalalle siitä, etten ole käynyt kouluja, vaan olen saanut tehdä ratkaisuni ja valintani itse.

 Koulutetut ihmiset ajattelevat, että he ovat syntyneet tähän maailmaan sattumalta, ja että sen vuoksi ihmisillä ja eläimillä ei ole mitään eroa Jumalan edessä, sillä heidän mielestään ei olekaan sellaista, kuin Jumala. Nämä ”mielestään viisaat” ihmiset ovat siis uskoneet valheen. He eivät ymmärrä sitä, että kehitysoppi ei ole tiedettä, sillä kehitysoppia ei ole koskaan tutkittu, niin kuin tiedettä tulisi tutkia ja tutkimus pitäisi oikeaksi todistaa.

 Nyt tätä väärää opetusta haluaisi kuulema vielä lisätä Vasemmistoliiton johtaja, joka on saanut tämän väärän opetuksen. Hän on ajanut sellaista asiaa, että ihmisten pitäisi saada lisää tätä väärää opetusta. Hän onkin vaatinut oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen asti ja on saavuttanut siinä tavoitteensa.

 Siis Li Andersson haluaa, että kaikille ihmisille opetetaan ne samat vääriksi todistettavat opit, jotka hänkin on omaksunut. Tämänkin toteamuksen minä voin kyllä korjata, mikäli Li todistaa kehitysopin oikeaksi. Kouluissa voidaan oppia siis älykkyyttä, mutta viisaus on tuosta älykkyydestä kaukana. Älykkäät haluavatkin uskoa valheen ja he ajattelevat olevansa viisaimpia olentoja tässä maailmassa.

 Älykkäänä pidetty ihminen uskoo kaiken, mitä toiset "älykkäät" opettavat. Niin uskoi älykäs Kari Hämäläinenkin ja sai toisetkin älykkäänä itseään pitävät ihmiset uskomaan saman. Älykkäänä itseään pitävät eivät tutkikaan, että olisiko saatu tieto väärää. Ne, jotka tietävät, että ihmiset saattavat olla väärässä tutkivat Jumalan Sanaa joka päivä. (Ap.t.17:11)

Hurskas usko

 

Olen kysellyt Jumalalta, että uskovatkohan ihmiset tällaista ”liian normaalisti” käyttäytyvää ihmistä. Monethan varmaan ajattelevat, että en voi omistaa aitoa uskoa, sillä en elä sen hurskaammin, kuin muutkaan. He ajattelevat, että uskovan täytyy elää muita ihmisiä hurskaammin, niin että sen jokainen huomaa.

Kannattaa katsoa Raamatusta, mitä Jeesus sanoo tällaisesta ”tekohurskaudesta”. Jeesus kertoi Matt.23:ssa näin: Kaikki mitä he sanovat, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. ja n.e. . . Mutta joka itsensä ylentää se alennetaa; ja joka itsensä alentaa se ylennetään. Jeesus kertoo, että näin me suljemme taivasten valtakunnan ihmisiltä. Raamatussa Jeesus antaakin meille kristityille tärkeitä ohjeita.

     Me emme voi omassa voimassa tehdä Jumalan tekoja. Jumala voi tehdä niitä kauttamme, eikä meidän tarvitse yrittää esiintyä hurskaasti.

         Jumala armossaan on paljastanut minulle asian, jota tällainen syntinen ei  ymmärtänyt aiemmin, vaikka se kaikki on kerrottu Hänen Sanassaankin. Esim. Room.3:23 , joka kertoo sen, että me kaikki ihmiset olemme syntisiä ja meidän jokaisen puolesta on Jumala antanut oman poikansa Jeesuksen. Nyt olen ymmärtänyt, että tämä koskee myös kehitysvammaisia. Minä olen ajatellut, että ainakin nämä down syndroomaa sairastavat kelpaisivat Isälle Jumalalle sellaisenaan, mutta hekin tarvitsevat uskon Jeesukseen ja sen myötä he tarvitsevat Jeesuksen nimessä julistetun anteeksiantamuksen. Ymmärsin tämän vasta, kun poikani Joni tuli surullisena luokseni ja kertoi, että hän on jotenkin pahoittanut Jumalan mielen. Silloin minä sain julistaa hänelle kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja hän rauhoittui. 

Covid-rokotus

                           Moni on jättänyt korona-rokotuksen ottamatta. Uskovatkin ovat ajatelleet, että Jumala toimii samoin, kuin me ihmiset. He eivät ole lukeneet Raamattua ja ajattelevat, että pedon merkki siirrettäisiin ihmiseen esim. rokotteen kautta. He eivät ymmärrä ns. pedon merkin olevan vain merkki ihmisestä, johon ei pidä uskoa.

              He eivät ole lukeneet edes uutta testamenttia. Matteuksen evankeliumissa perkele kiusasi Jeesusta. Hän sanoi, että jos olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas, niin  Jumala antaa enkeleille käskyn varjella sinua. Jeesus vastasi, että on kirjoitettu; "Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi."

          Me kristityt emme siis saa kiusata Jumalaa asettamalla itsemme vaaraan. Jos me ajattelemme olevamme niin suuria uskovia, että uskallamme jättäytyä Jumalan armon varaan esim. niin ettemme ota covid rokotetta, niin Jeesuksen mukaan se on vain Jumalan kiusaamista.      (Matt.4:6-7)

 

Tehohoitopaikat ovat täyttymässä - entä jos Suomessa tapahtuisi suuronnettomuus?

Edellisestä linkistä selviää se, että mitä nämä "sankarit" ajattelevat", vai ajattelevatko he mitään.  30.11.2021  

 

 

 

 

 

 

Ihminen ei kuole

 

 

 

Useimmat tähän maailmaan rakastuneet ihmiset ajattelevat, että kun ihminen jättää tämän maailman, niin tämä kaikki oli tässä ja hän kuolee. Raamattu kuitenkin kertoo totuuden. Jumala kertoo, että Hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. (Moos.1:27) Koska Jumala on iankaikkinen, niin myös ihminen on luotu iankaikkiseksi. Kun ihminen poistuu tästä ajallisesta maailmasta, niin hän menee tuonelaan. (1.Moos.37:35) Hän odottaa siellä viimeistä tuomiota. Raamattu kertoo, että tuomio on vapauttava kaikille, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan armon, joka on annettu Jeesuksen ristin kuoleman, sekä Hänen ylösnousemisensa kautta.

 

Raamattu kertoo senkin, että ikuisen elämän kaipuu on asetettu sydämiimme. (Saarn.3:11) Elämä, johon Jumala haluaa ihmisen johdattaa, ei ole sellaista, kuin tämän maailman elämä on. Ne ihmiset, jotka rakastavat tämän maailman elämää eivät voi saavuttaa elämää, jota Jumala ihmiselle tarjoaa. Aivan samoin, kuin Jeesus kärsi maailman ihmisten pilkkaa, niin sitä joutuu kärsimään myös se joka uskoo Jumalan Sanan. Pietari kehoittikin iloitsemaan kärsimyksistä. (1.Piet.4:12-13) Johanneksen evankeliumi kertoo, että tulee hetki jolloin tässä maailmassa kuolleetkin heräävät kuoleman unesta. Tulevat esiin ne jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.     (Joh.5:24-30)

 

 

Missä ovat ystäväni

 

Mihin ihminen joutuu, kun hän kuolee. Tällaisen kysymyksen luin kristittyjen lehdestä.

 

Meidän kannattaisi lukea Raamattua ja tehdä sekin sillä tavalla, että pyydämme Jumalalta apua sen ymmärtämisessä.

Tähänkin asiaan löytyy vastaus Raamatusta. Jumalahan teki ihmisen omaksi kuvakseen, jonka kuitenkin sielunvihollinen on rikkonut. Siispä kun ihminen on Jumalan kuva, niin hän elää iankaikkisesti, eikä kuole silloin, kun hän poistuu keskuudestamme, vaikka sanomme hänen kuolleen. Siis kysymys kuuluu, että missä tästä maailmasta poistunut ihminen on.

Raamatun kautta Jumala kertoo ihmisen siirtyvän tästä näkyvästä maailmasta paikkaan jonka nimi on tuonela. Tämä kerrotaan esim. 1.Moos.37:35 - siinä Jaakob sanoo näin; ”Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö.”

Tuonela on siis paikka, johon ihmiset siirtyvät tästä ajallisesta elämästä. Siellä he tapaavat omaisensa. Tuonelassa he myös odottavat viimeistä tuomiota, jossa selviää myös heidän tuleva osoitteensa. Sen osoitteen voi ihminen itse valita täällä maailmassa eläessään. Mitä on siis ihmisen kuolema. Kuolema on ero Jumalasta. Tämän vuoksi Jeesuskin kertoi näin; ”Seuraa sinä minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa.” (Matt.8:22) Raamattu kertoo, että ihminen voi olla kuollut jo eläessään.

Johanneksen ilmestys luku 20 kertoo viimeisestä tuomiosta; kerrotaan kuinka Kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. (Ilm.20:13-15)

 

 Tästä maailmasta kuollut ihminen poistuu siis tuonelaan, jossa hän odottaa viimeistä tuomiota. Myös Jeesus, joka kuoli puolestamme joutui siis tuonelaan. Myös tuonelassa Hänellä oli tehtävä. Hän kertoi tuonelassa tapaamilleen vanhan testamentin pyhille, että Hän on kuollut heidän edestänsä. Kuitenkin he joutuvat odottamaan viimeistä tuomiota. (Ap.t.2:31)

Seppo Pehkonen - mies pimeydestä

26.09.2016 14:17

Seppo Pehkonen on helluntailaistaustainen ns. Toronton kirous -liikkeen pastori. Hän hajotti torontolaisuuden hulluina vuosina sekä Helsingin Siion- että Saalem-seurakuntaa, kunnes siirtyi eriseuraiseen lahkoon seurakuntaruumiin ulkopuolelle.

Pehkonen on toiminut pastorina Helsingin Cityseurakunnassa. Cityseurakunnat voidaan luokitella helluntailaisuudesta irtaantuneeksi tunnustuskuntiin sitoutumattomaksi uuskarismaattisuudeksi, ja niillä on yhteyksiä Toronton siunaus -liikkeeseen. Keväällä 2009 kaksi pientä eriseuraista lahkoa eli Helsingin Cityseurakunta ja Elämän Sana Helsinki yrittivät muodostaa voimakkaamman eksytyksen hengen ja yhdistyivät Elämän Sana City -seurakunnaksi. Myöhemmin Elämän Sana City muutti nimensä takaisin Helsingin Cityseurakunnaksi, mutta minkäänlaisia siunauksen sateita ei tullut ennen tai jälkeen henkien manauksen.

Jatkoa kirjoitukseen Tehtävä

                      Olen kirjoittanut Jumalan minulle antamasta tehtävästä. Äitinihän oli luvannut minut Jumalan käyttöön. Olen myöskin paljon kirjoittanut apostoli Paavalista ja hänelle annetusta tehtävästä. Jeesushan itse kohtasi Paavalin. Yksi syy varmaankin oli se, että Paavali tunsi niin hyvin kaikki profeettojen kirjoitukset, siis Jumalan Sanan. Sen johdosta Jeesus halusi täyttää Paavalin sydämen Pyhällä Hengellä ja antoi viisautta Jumalan Sanan tulkitsemiseen. Jeesus siis itse kohtasi Paavalin. Se varmasti antoi Paavalille myös voimaa täyttää tehtävänsä.

                      Samalla tavalla itse Jeesus nyt halusi kohdata minua. Hänhän oli jo aiemmin antanut minulle ”näkykokemuksen” antikristuksesta. Se oli näky, jota en silloin ymmärtänyt, mutta sanon sitä kokemukseksi, sillä olin itse aivan kuin mukana siinä. Nyt tuo Jeesus, jolle Jumala on vielä tällä hetkellä antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä kohtasi minuakin. Minä sain käytännön opin  väärästä opetuksesta Jyväskylän vapaaseurakunnassa. Sen jälkeen Jeesus Kristus vielä halusi minut uudistaa uskossa, että pitäisin tätä sanomaa esillä. Hän salli lopun ajan profetioiden avautua, niin että ymmärrän niiden kertovan tulevasta antikristuksesta ja hänen väärästä opetuksestaan. Silloin kun minä rukoilin Jumalaa vielä samoin , kuin Paavalikin teki, niin lupasin Jumalalle esittää nämä kaikki minulle annetut tiedot lähimmäisilleni. Tällöin Jeesus vapautti minut siitä ahdistuksesta, jota koin.

                      Olen laittanut muistiini ne väärät Raamatun vastaiset opetukset, joita paavi opettaa. Ensimmäinen ja suuri väärä opetus on se, että paavi vetoaa kehitysoppiin ja sanoo, kuinka sekin opettaa Jumalan luoneen maailman. Toinen väärä opetus on se, että hän opettaa kaikkien ihmisten pelastuvan, sillä Jeesus on kuollut heidän puolestaan riippumatta siitä, että mihin he uskovat. Olen nyt sivuillani todistanut hänen opetuksensa vääriksi. Kuitenkin tämä kehitysoppi tuntuu olevan ihmisille pahin kompastus, sillä useat kristityistäkin olettavat, että kehitysoppi olisi tieteellisesti todistettu oikeaksi. Kuitenkaan tämä paljon puhuttu kehitysoppi ei ole tiedettä, eikä sitä ole tieteellisesti tutkittu. On merkillinen asia, että Jumalan täytyy käyttää tällaista kouluja käymätöntä ja mielestäni tyhmää ihmistä tämänkin asian esille tuomiseen. Tämä vain

näyttää olevan Jumalan tapa. Hän tuo oman viisautensa esille mieluummin tällaisen maailman silmissä tyhmän, mutta lapsen uskoisen ihmisen kautta.

 


 – Varsinkin ihmiset, jotka ovat korkeasti koulutettuja, kokevat, että uskonto taistelee heidän järkeään vastaan, Maunula sanoo. 

– Täällä on unohdettu vanha Tuomas Akvinolaisen opetus, että usko ja tieto eivät voi olla ristiriidassa. Että jos tieto osoittaa uskon olevan väärässä, se osoittaa, että emme ole ymmärtäneet uskoamme oikein.

Maunula kertoo, että tästä syystä esimerkiksi ajatus eläinlajien evoluutiosta on monelle amerikkalaiselle kristitylle järkytys.

– Sen sijaan, että Raamatun luomiskertomus nähtäisiin metaforana ja yritettäisiin naittaa yhteen evoluution kanssa, täällä ajatellaan, että se on joko tai. Se on just näin tai ei ollenkaan.

                              "Ote uutisen tekstistä päättyi"

Minä olen sivuillani todistanut tämän kehisoppiuskonnon vain ihmisten luulemiseksi, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisen tiedon kanssa.

          Tämä väärä uskonto on päässyt valtaan, koska ihminen haluaa uskoa itseensä. Tiedemiehet eivät voi hyväksyä sitä, että Jumala on luonut maailman. He ajattelevat tietävänsä kaiken tarpeellisen ja näin on heille opetettu. Darvinin luoma uskonto on tällä hetkellä suurin harhaoppi, joka pettää useimmat itseään älykkäinä pitämät ihmiset. Tämän voi huomata, jos lukee Dr Mary Schweitzerin lausunnon Luominen - lehdestä. Hänhän kertoo siinä, etteivät hänen tiedemies-kollegansa halunneetkaan uskoa aivan selvää asiaa. - Evoluutiomalli on kuitenkin niin vakiintunut tiedeyhteisössä, että pian kävi selväksi, että Dr Schweitzerilla oli vaikeuksia saada tuloksiaan julkaistua. ”Eräs arvioija sanoi minulle, ettei hän välittänyt siitä, mitä tutkimusaineisto kertoi. Hänhän tiesi, ettei minun löydökseni ollut mahdollinen”, Schweitzer sanoo. ”Kirjoitin takaisin ja kysyin: ’No, mikä aineisto vakuuttaisi sinut?’ Hän vastasi: ’Ei mikään.” 

       Tiedemiehet eivät siis tiedä mitään, he vain luulevat.    - Tämä tiedemiesten luuleminen onkin johtanut siihen, että luopumus on päässyt valtaan. 

       Siis jonkinlainen pyrstötähti iskeytyy maahan. Se putoaa mereen ja sen johdosta ydinvoimalat lakkaavat toimimasta. Olen nyt lukenut Matteuksen 24. lukua ja profeetta Danielia. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että enkelin Johannekselle tuoma profetia ainoana kertoo tämän pyrstötäden maahan osumisesta. Ilmestyskirjan mukaanhan tähti osuisi maahan ja vasta sen jälkeen antikristus alkaisi vaikuttamaan. kuitenkin silloin, kun antikristus täällä vaikuttaa, niin ihmiset eivät voi käydä minkäänlaista kauppaa, elleivät tunnusta antikristusta Kristukseksi. Kauppaa ei silloin käydäkään nykyisellä tavalla, vaan kaupankäynti toteutuukin tietoverkon kautta.

         Minä olin yhteydessä erääseen henkilöön ja kerroin, että hän varmaankin pitää minua "sekopäänä", kun uskon Jumalan luoneen maailman ja uskon senkin, että Jeesus on sovittanut syntisen elämämme, mikäli otamme Hänet uskon kautta vastaan.

   Hän vastasi, ettei hän pidä minua sekopäänä, sillä ihminen saa hänen mielestään uskoa mihin tahansa. En minäkään pidä sekopäänä sitä, joka uskoo kehitysoppiin, vaikka kehitysoppi ja käytettävät vannehemisen mittausmenetelmät on helppo todistaa vääriksi. Onkin ihmeellistä, että kehitysopin oikeellisuutta ei ole koskaan tutkittu, vaan se on hyväksytty osaksi tiedettä ilman tutkimusta.  Kuitenkin ihmiset on höynäytetty uskomaan kehitysoppi oikeaksi, sillä ilman siihen uskomista olisi vain luotettava siihen, että Jumala loi maailman aivan niinkuin Raamattu kertoo.

 

 

 

 

 

                   Älykkyys         

 

                             Koska minä en todistettavasti ole käynyt loppuun saakka muita kouluja, kuin auto- ja rippikoulun, niin minä luen Raamattua päivittäin. Olenkin huomannut, että Jumala antaa viisautta ja viisaus onkin eri asia, kuin älykkyys.

                             Älykkyydestä Jumalan Sana sanoo; olkaa älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset. Käärmehän on kavala ja älykäs, niin että se hyökkää puolustaen itseään, eikä se ajattele muita. Käärmeen ei sen vuoksi tarvitse uskoa Jumalaan, vaan se voi ajatella alkunsa olevan miljardien vuosien päässä. Se ajattelee siis syntyneensä ilman Jumalaa ja Jumalan suunnitelmaa. Tällaisia ovat myös omaan älykkyyteensä luottavat ihmiset. Omaan älykkyyteensä uskova voi esim. keksiä uusia keinoja evankeliumin julistamiseen, niin kuin vaikkapa draama. Hän uskoo olevansa viisaampi, kuin Raamatun apostolit. Minä taas olen niin tyhmä ja kouluja käymätön, että minä tiedän sen, etten ole mitään. Tiedän vain sen, että ilman Jumalaa minä olen syntinen ihminen.

                             Mikäli ajatuksella luet Raamattua, niin huomaat että käärme ajatteli olevansa älykäs ja nousi vastustamaan viisasta Jumalaa. Niin tekevät nämä nykyisetkin älyköt. Älykkyydelle on annettu Raamatussa toinenkin nimi, eli ”tämän maailman viisaus”. Room.11:25 Paavali kirjoittaa tämän maailman viisaudesta.  ”ettette olisi oman viisautenne varassa.” Sekä 1.Kor.1:20; ”Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi”. Paavali kertoo 1.Kor.2:4-5 ”Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Sitä vastoin Kari Hämäläinen halusi ihmisten uskon perustuvan hänen omaan viisauteensa.

Juutalaiset

                Otsikon "profetiat" alla olen kirjoittanut rakkauslaulusta, jonka kuningas Daavidin poika Salomo oli kirjoittanut. Tuo rakkauslauluhan löytyy Raamatusta ja on nimeltään Korkea veisu.

Olen kirjoittanut, kuinka korkea veisu alkaa ylistyksellä;  Korkea veisu alkaa morsiamen ylistyksellä, kun Jumala ylistää Israelin kansaa. Lisäksi mainitsin aitojen uskovien rakastavan juutalaisia, sillä he ovat meille pakanoillekin antaneet mahdollisuuden löytää Jumalan armo ja rakkaus.    -Kun ilmestyskirjan "toinen peto", eli itse perkele alkaa kirjaimellisesti vastustaa juutalaisia ja värvää kansoja mukaan sotimaan Israelia vastaan, niin kannattaa lukea vaikkapa est.6:13

 

              Tietysti kristitty rakastaa sitä, mitä Jumalakin rakastaa. Israelhan on Jumalan oma kansa. Kaikki tämä löytyy tietysti Raamatusta. Jumala johdatti juutalaiset pois Egyptistä. Egypti on tässä kuin vertaus maailmaan ilman Jumalaa. Tämän maailman viisaat yrittävät saada meidät uskomaan, että maailma olisi syntynyt itsestään miljardeja vuosia sitten. Olen tämän todistanut vääräksi sivuillani.

              Raamattu kertoo Aabrahamista ja tosi uskoa verrataan Aabrahamin uskoon. Aabraham oli siis uskon isä. 1.Moos.15 Jumala teki liiton Aabrahamin kanssa. Jumala

               

Siperian ikiroudasta paljastui yksi parhaiten säilyneistä villasarvikuonoista koskaan – Ainakin 20 000 vuotta vanha, mutta sisuskaluja myöten ehjä

Tuomas Kangasniemi5.1.202120:19TIEDEYMPÄRISTÖ 

Löytyiköhän tästä sarvikuonostakin verisoluja ja DNA:ta, niinkuin on löytynyt dinosauruksista.

 Fossiilin ikä voi olla mitä hyvänsä 20 000 ja 50 000 vuoden väliltä. Tarkempaa ajoitusta ei ole vielä ehditty tehdä. Villasarvikuono oli Venäjän tiedeakatemiaa edustavan paleontologi Valeri Plotnikovin mukaan todennäköisesti 3- tai 4-vuotias kuollessaan, ja sen todennäköinen kuolinsyy oli hukkuminen.      

    Tottakai se oli hukkuminen, siis vedenpaisumukseen josta Raamattu kertoo. Ikä lienee kuitenkin n. 6000v

 

Lääketiede

                      Minä olen vielä tässä maailmassa ja joudun seuraamaan maailman kirjoituksia ja mielipiteitä erilaisista lähteistä. Minun oma mielipiteeni on se, että Jumala on antanut meille ihmisille myös lääketieteen avulla ymmärrystä, niin että voimme parantaa sekä Jumalan, että lääketieteen avulla monia sairauksia. Niinpä, kun seurasin tv:stä keskustelua, joka liittyi Covid 19 rokotteeseen minä päätin kirjoittaa tämän.

                      Toivoisin, että kristityt eivät eksyisi. Huomasin sen, että toiset vetoavat uskontoon ja sillä perusteella kieltäytyvät rokotteesta. Minä taas uskon Raamattuun ja sen myötä Raamatun sanomaan ja olen valmis ottamaan rokotteen silloin, kun se on hyväksytty meilläkin. Taas voikin huomata sen, etteivät edes kristittyinä esiintyvät lue Raamattua, eivätkä usko sen sanomaa. He uskovatkin muiden ihmisten kertomuksiin ja luulevat, että Jumala käyttäytyisi niin kuin me ihmiset. Toisin sanoen minä luotan Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Tuon seuraavassa esille muutamia kohtia Raamatusta.

                      Usein ihmiset ajattelevat, että ainakin he omistavat suuren uskon Jumalaan. Jeesus kertoi opetuslapsilleenkin, että ihmisten usko ei riitä. (Matt.17:20)  -Raamattu kertoo, kuinka perkele kiusasi Jeesustakin. Perkele mm. kertoi, että jos Kristus on Jumalan poika, niin hän voisi heittäytyä alas pyhäkön harjalta ja Jumala varjelisi hänet. Siihen Kristus vastasi, että on kirjoitettu; Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. (Matt.4) Silloin, kun Jumala on antanut ihmiselle tilaisuuden turvautua lääketieteeseen, niin kaiken jättäminen vain Jumalan hoidettavaksi on Jumalan kiusaamista, sillä ei Jeesuskaan tehnyt niin. Olen kirjoittanut tästä jo aiemmin, mutta monet tuntuvat pelkäävän sitä, että ns. pedon merkki asennettaisiin heihin heidän sitä tietämättä. Siis esim. rokotteen mukana. Eihän Raamattu niin kerro. Ensinnäkin pedon merkki (666) on merkki siitä ihmisestä, joka tätä Jumalan vastaista oppia levittää, eli siis paavista. Se, joka ottaa vastaan tuon merkin on ihminen, joka uskoo petoa, eli paavia. Ellei hän ota merkkiä vastaan, niin silloin hän ei pysty myymään, eikä ostamaan mitään. (Ilm.13)                 Olen tästä kirjoittanut osiossa "Eksytys"

 

 

Katolilainen opetus

                               Lutherin aikaansaama uskonpuhdistus oli hyvä asia. Paavi opettaa edelleen väärin ja nyt hän haluaisi muidenkin uskovien, mm. luterilaisten liittyvän joukkoonsa. Sen vuoksi kamppailu uskovien kesken on jo nyt muuttunut suureksi. Toivoisin ettei heistä kukaan eksyisi paavin opetuksiin. Todellisen kristityn erottaa siitä, että uskooko hän Jumalan puhetta, eli siis Raamattua.

Paavi Franciscus tapasi 16. syyskuuta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten vanhempia Vatikaanissa. Yhdysvaltalaisten jesuiittojen America-lehden mukaan paavi sanoi heille, että ”Jumala rakastaa teidän lapsianne sellaisina kuin he ovat” ja ”kirkko rakastaa teidän lapsianne sellaisina kuin he ovat, koska he ovat Jumalan lapsia”.

Franciscus on läpi paaviutensa suhtautunut seksuaalivähemmistöihin merkittävän lämpimästi. Vuonna 2018 chileläinen homomies kertoi paavin sanoneen hänelle, ettei hänen seksuaalisella suuntautumisellaan ole merkitystä ja että hänen on oltava onnellinen siitä, kuka on. ”Jumala loi sinut sellaiseksi, hän rakastaa sinua sellaisena”, mies kertoi paavin sanoneen. https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/paavi-franciscus-sanoi-etta-jumala-rakastaa-seksuaali-ja-sukupuolivahemmistoihin-kuuluvia-lapsia-sellaisina-kuin-he-ovat-#f7626656

Katolilaisen kirkon johto ei ole alunperinkään uskonut Jumalaa, vaan se on seurannut perkeleen oppeja. Martti Luther kuitenkin paljasti kaiken ja sai itsekin vastustusta, kun hänen ansiosta saatiin aikaan uskon puhdistus. Onkin merkillistä, että hänen työtään ei kunnioiteta edes luterilaisessa kirkossa, vaan joukossa on edelleen sellaisia, jotka eivät usko Jumalaan. He haluaisivat palata takaisin tuohon väärään perkeleeltä saatuun opetukseen. 19.9.2020 

             Koska luterilaisuuteen ei ole kuulunut ainakaan tietoinen väärin opetus, niin kaikki nämä väärät opettajat tulisi irrottaa luterilaisesta kirkosta. Ainakin niiden, jotka uskovat aidosti Jumalaan tulisi irtisanoutua tästä väärästä opetuksesta ja heidän tulisi näin osoittaa, että he kulkevat Jeesuksen Kristuksen, sekä Martti Lutherin viitoittamaa tietä.

Amerikkalainen opetus

 

                             Suomi on hyvä maa. Jostain syystä suomenkin kristittyjen joukossa on niitä, jotka uskovat Jumalan lisäksi Amerikkalaiseen opetukseen. He eivät huomaa sitä, ettei Amerikasta ole koskaan tullut mitään hyvää. Amerikkalaiset opettavat Raamatun vastaisesti, että Jumala voi temmata koko ihmiskunnan kristityt taivaaseen aivan yllättäen, siis milloin vain. Amerikasta on saanut alkunsa mormonien opetus. Myöskin Adventistien väärä opetus on peräisin amerikasta. En tiedä sitä, että mistä on peräisin Jehovan todistajien väärä käännös, sekä opetus. Ehkäpä sekin tulee amerikasta. Siis miksi uskoa amerikkalaisiin kirjoituksiin, kun saatavilla on vielä aito Raamattu, eli Jumalan Sana.   15.9.2020

                 "Olkaa siis älykkäät, kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset" (Matt.10:16) Olen pohtinut sitä, että käärmeitä sanotaan älykkäiksi. Luulin, että ne olisivat kavalia. Nyt se on selvinnyt. Sielunvihollista sanotaan käärmeeksi. Se onkin älykäs ja kavala, mutta sillä ei ole Jumalan viisautta.     (23.8.2020)

                   Tänä aamuna 18.6.20 lukiessani Raamattua Jumala puhui minulle. Myös ne, jotka esiintyvät kristittyinä voivat pilkata Pyhää Henkeä. Mikäli me esitämme ihmisille, että Jumalan Pyhä Henki toimii niinkuin nämä uusi viini "kristityt" tekevät, niin sekin on suurta Pyhän Hengen pilkkaa ja on turha rukoilla heille Jumalan anteeksi antoa.   -"Hengestä juopuminen" on yksi keskeinen ilmaus, jolla kuvataan nykyisen "uudistuksen" vaikutusta ihmiseen, kun hän vastaanottaa "hengen". Kokemuksen uskotaan ja opetetaan olevan Pyhästä Hengestä. Kun opetetaan, että Pyhä Henki laittaa ihmiset käyttäytymään eläimen lailla, niin eikös vasta se olekin Pyhän Hengen pilkkaamista.

                Koska olen luvannut tuoda esille kaikki ne tiedot, jotka Jumala minulle paljastaa, niin joskus se pelottaakin minua. Silloin on hyvä muistaa sen laulun sanat, joka on tehty kehitysvammaisen poikani Jonin innoittamana. Sanotaanhan siinä mm. "uskomalla taivaan isään pelko katoaa - on hyvä tietää isä rakastaa"

Etusivulla olen kertonut mm. "saatananpalvojat huom! Kutsukaa puhujaksi Kari Hämäläinen, tai joku vapaakirkon hallituksen jäsen. He eivät kerro Jeesuksen olevan Kristus, eikä veren armosta."

                 Jos lukee Raamattua, niin huomaa sen, että Jumala usein haluaa käyttää työssään tällaista huonoa ja oppimatonta, mutta lapsen uskoista ihmistä.  Kannattaa uskoa se, että Raamattu kertoo viimeisen eksytyksen olevan todella suuri. Se on niin suuri, että ehkäpä valitutkin eksytetään ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, niin ei mikään liha pelastuisi. Kun väkivaltaisen kohtalon kohdannut paavi nousee muka kuolleista, niin siihen ei todellakaan kannata uskoa. Tekemistään ihmeistä huolimatta. Sillä silloinkin on kysymyksessä itse saatana.

New Age vaikuttaa jossain määrin myös kristittyjen piirissä. Osa ihmisistä ei edes tiedä, mitä eroa on New Age tyyppisellä henkisyydellä ja kristillisellä hengellisyydellä. Osa tietää ja yrittää murtaa suomalaisten hengellisyyden ja vaihtaa sen henkisyydeksi. On muutamia pappeja ja teologeja, jotka palvovat luontoa ja haluavat kristikansan palaavan suomalaiseen mytologiaan.  http://raamattuajassamme.fi/new-age/  -Onkin todistettu asia, että Vapaakirkon kristillisyys on tällaista "New-age kristillisyyttä"    Heille, samoin kuin henkiparantajille vastaavat ns. henkivallat.    -Jeesus opettaakin rukoilemaan taivaallista Isäämme, eikä pyhää henkeä.

 Jari Koivu täyttää hyvin ne tunnusmerkit eksyttäjästä ja eksyjästä mistä Raamattu mainitsee. Jaria kiinnostaa vain ihmeet ja yliluonnollisuudet, mutta Jeesuksen risti ei kuulu hänen sanomaansa. Saarna.netissä on muutama Jari Koivun saarna ja sieltä asia käy hyvin selville. Esim. seuraavassa linkki ja siinä kohta 40 min. eteenpäin, missä Jari puhuu rististä vain välietappina ihmeisiin...    https://keskustelu.suomi24.fi/t/13602083/mika-kumman-parantaja

 

                 Monet ajattelevat, etten minä tietäisi kuinka Israelia vastustetaan useimmissa isoissa maissa, siis myös USA:ssa. Varsinkin Jenkit yrittävät olla suurin valtio maailmassa. He uskovat pääsevänsä koko maailman valtiaaksi. Toisin sanoen he yrittävät nousta ja toimia Jumalaakin vastaan, samoin kuin teki Hitler ja häntäkin kuulemma tuettiin USA:n taholta. Minä kuitenkin uskon Raamattuun, enkä lähde levittämään noita vääriä uskomuksia, joita toiset levittävät netinkin kautta. Kannattaa luottaa vain siihen, mitä Jumala Raamatusta avaa. Onneksi Jumala kuitenkin nosti Venäjän. Hän myös kuuli kreikkalaiskatolilaisten, eli ortodoksien vilpittömät rukoukset, niin että Venäjä kukisti Saksan ja Hitlerin. Tämä johdosta Venäjää vihataan USA:n johdossa ja he haluavat vierittää kaikesta syyt Venäjän päälle. Uusi aikakausi, eli ns. new age kristillisyys on kaiken takana.

                      Joku saattaa myös ajatella, että kirjoitan näin koska olen kuullut asian Putinilta. Siinäkin he erehtyvät, sillä tietolähteeni onkin luotettava suomalainen.

 

Ihmeet ja merkit

 

                      Tänä päivänä ihmiset luottavat mieluummin ihmeisiin ja merkkeihin, kuin Raamattuun eli Jumalan Sanaan. Uskoakseen he siis haluavat nähdä ihmeellisiä merkkejä, tai merkillisiä ihmeitä. Jumala antoi oman Sanansa ensin omalle kansalleen, eli juutalaisille. Kun Jeesus vaikutti maan päällä, niin juutalaisilla oli siis sekä sana, että sanan kautta vaikuttavat ihmeet. Jumala kuitenkin haluaisi armahtaa jokaista ihmistä riippumatta siitä, että mihin kansakuntaan he kuuluvat. Jumala toi Sanansa ja Jeesuksen kautta esille armonsa, mutta kuitenkaan israelilaiset eivät uskoneet Jeesusta. Tänään me emme pysty fyysisesti näkemään Kristusta, mutta pystymme Hänet kohtaamaan meille annetun Jumalan Sanan, sekä Pyhän Hengen  kautta. Sen vuoksi jokaisen kristityn tärkein lahja on Jumalan Sana. Kun meillä on turvana aito Raamattu, niin havaitsemme heti, että onko kysymys Jumalan Pyhästä Hengestä, vaiko henkimaailmasta, jonka kautta saatanakin haluaa matkia Jumalan tekoja.

                      Sielun vihollinen, eli langennut kerubi on oppinut Jumalalta myös ihmeiden tekemisen. Siitä johtuu, että ilman Raamatun todistusta ei kannata uskoa yhtäkään ihmettä, vaikka ne tuotaisiinkin esille Jumalan tekoina. Nyt, kun me elämme selvästi ns. lopun aikaa, niin ihmeet ja merkit ovat esillä. Kuitenkin itse perkele on mukana tekemässä näitä ihmeitä eksyttäen jopa valitutkin. (Matt.24:24)  Jae kertoo vääristä kristuksista, eli siis vääristä parantajista, jotka ottavat parantamisista kunnian itselleen. Tämä Matt.24 on yksi tärkeimpiä tästä ajasta kertova luku ja kehotankin sinua tutkimaan, että mikä meitä odottaa ennen jeesuksen takaisin tuloa. Luku kertoo myös sen, että tuo takaisintulo ei ole yllättävä ja salainen, vaan kaikki kyllä sen huomaavat. Katolilaiset opettajat yrittävät kääntää huomiomme pois alkuperäisestä Raamatusta. He yrittävätkin sitä, että uskoisimme enemmän ihmeisiin, kuin Raamatun sanomaan. Sehän johtuu siitä, että ns.antikristus tulee olemaan roomalaiskatolinen paavi.

                       Jeesus sanoi; Seuraa sinä minua ja anna kuolleitten haudata kuolleensa. (Matt. 8:22)   - on tullut mieleeni, että monestikohan Suomessakin on käynyt niin, että Kuolleet ovat haudanneet kuolleita ?

Pappi Kai Sadinmaa odottaa, että Helsingin tuomiokapituli peruu hänelle antamansa vakavan moitteen ja pyytää sitä anteeksi. (https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/kai-sadinmaa-odottaa-tuomiokapitulilta-anteeksipyyntoa-ei-niin-voi-tehda-etta-toisia-rangaistaan-ja-toisia-ei-#185562db)

Nyt Kai Sadinmaan pitäisi haastaa Jumala oikeuteen. Hänen kannattaisi myös vaatia, että Jumala pyytäisi anteeksi. Kai Sadinmaahan on sitä mieltä, että hän on oikeassa ja Jumala onkin väärässä.   Nyt hänen, niinkuin kaikkien kannattaa muistaa Raamatun sanoma Room.12:2 -"Älkää muuttuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

                       Useat ajattelevat, että Jumalalle kelpaa vain hyvä ihminen. Se, joka ajattelee olevansa tarpeeksi hyvä ei usein kelpaakaan, sillä hyviä ihmisiä ei ole. Jeesus itse antoi tästä esimerkin. Hänhän sanoi eräälle miehelle; "Miksi sanot minua hyväksi ?  Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin."

                                                                    Kristityn tie


                      Kristityn tie ei ole helppo, niin kuin jotkut luulevat, sekä opettavat. Minulla on siitä oma kokemukseni ja siitä voi lukea myös Raamatusta. Vapaakirkko opetti, että se on pelkkää nauruherätystä. Nyt kristitty Sana lehti on otsikoinut kertomuksen näin; ”Tanssien herätykseen ja hyppien taivaaseen”.

                      Raamattu kertoo kuinka Kristus kärsi meidän jokaisen puolesta. Hän kärsi myös sinun puolestasi sovittaen syntimme, mikäli vain otamme armon vastaan. Kuitenkin Paavali kirjoittaa, että ”Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat myös meidän osaksemme” (2.kor.1:5)  Myös Pietari kirjoittaa; ”Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli”, tai ”Iloitkaa sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös Hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.”

                      Kristityn tie on siis kärsimyksen tietä. Se ei ainakaan ole nauruherätyksen, eikä tanssiherätyksen tietä. Ilo ja riemu koittaa vasta, kun kristitty on perillä.